Vera Bergkamp

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Zichtbaar jezelf kunnen zijn. Dat is het doel dat ik nastreefde als COC-voorzitter en heden als Kamerlid. En in de tijd dat ik voorzitter voor COC was.  oor veel personen die niet voldoen aan het standaard man/vrouw-beeld, zoals intersekse personen en transgender personen, is dit helaas nog geen dagelijkse realiteit. Daar wil ik mij hard voor maken. Voor gelijke behandeling en tegen discriminatie van (en geweld tegen) LHBTI’s.

Daarnaast wil ik het familierecht bij de tijd brengen. Door het draagmoederschap in Nederland te verbeteren en door het juridisch ouderschap en ouderlijk gezag mogelijk te maken voor meer dan twee mensen. Zo krijgen mannenstellen met een kinderwens meer kans om deze uit te laten komen en krijgen de huidige niet juridische ouders die wel een belangrijke rol spelen in de opvoeding en verzorging van kinderen een sterkere positie

Ook in de jeugdzorg moet meer aandacht komen voor de positie van LHBTI-jongeren. Het zelfmoordpercentage van deze groep is substantieel hoger dan van heterojongeren. Dat is onverteerbaar en moet de aandacht van scholen en de overheid krijgen die het verdient. Een belangrijk instrument daartoe is om pesten tegen te gaan en ook om meer te doen aan voorlichting op school over seksuele diversiteit. Dit alles zal mijn onvoorwaardelijke aandacht en inzet houden.