Ahmed Marcouch

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik zal niet rusten tot LHBTI’s de vrijheid voelen om te kunnen zijn wie ze zijn. Ik sta erop dat wie vrijheid krijgt, ook vrijheid geeft. Ook moslims horen anderen de vrijheid te gunnen die zij zelf krijgen, ook aan LHBTI’s. Nu ik heb geregeld dat de politie aangiften van geweld tegen homo’s en andere seksueel anders geaarden officieel behandelt als hatecrimes, dus als én geweld én discriminatie, zit ik bovenop de kwaliteit van de uitvoering, ik zal op toezien dat de nieuwe regels goed uitgevoerd worden. Dat hoort bij de overheid, het begint met de norm, opdat opvoeders, vormers en voorlichters hun werk goed kunnen doen. Dit geldt ook voor seksueel intimiderend gedrag waar het niet tot fysiek geweld komt, ik wil dat verbieden. Mentale verkrachting, zo noem ik vijandig schelden, achterna zitten en insluiten. Omdat het mensen berooft van hun bewegingsvrijheid. Dit doe ik voor vrouwen, maar ook voor LHBTI’s. Want alle mensen zijn mij even lief.  Ik zal niet rusten tot LHBTI’s zich veilig voelen, thuis en op straat.