Rogier Havelaar

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als homo met een Christelijke achtergrond zie en voel ik vaak hoe kwetsend het is als mensen gemakkelijk oordelen over een ander. Het vanuit stereotypen oordelen over de ander is fout. Dat is mijn basishouding als mens en zal dat ook als Kamerlid zijn.

Ik ben blij dat het CDA in het verkiezingsprogramma duidelijk stelt dat waar mensen met of zonder kinderen duurzaam voor elkaar kiezen en zorgen er sprake is van ‘gezin’ of ‘familie’. Dat betekent dat ook het homogezin, in CDA termen, het fundament van de samenleving is.

Er zijn nog wel wat uitdagingen voor homogezinnen. Denk bijvoorbeeld aan het invulling geven aan een kinderwens door adoptie (homo’s kunnen uit maar drie landen adopteren) of aan het erfrecht. Ik wil me inzetten voor het wegnemen van juridische of organisatorische nadelen van homo zijn.

Tot slot wil ik me inzetten voor de LGBTI gemeenschap. Binnen het bedrijf waar ik nu werk ben ik medeverantwoordelijk voor onze Pride activiteiten. Ik zou de discussie over emancipatie graag andersom willen voeren, namelijk van “LHBTIs mogen er zijn” naar “LHBTIs moeten er zijn om te bouwen aan onze samenleving”.