Posts Tagged ‘tanja ineke’

Advies Staatscommissie is historische overwinning voor meeroudergezinnen

woensdag, december 7th, 2016

Het advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap is een ‘historische overwinning voor kinderen en ouders in meeroudergezinnen’ en ‘een doorbraak in het familierecht waar het COC al jaren voor pleit’. Dat zegt COC-voorzitter Tanja Ineke in een eerste reactie op het advies dat de commissie woensdag presenteerde aan minister Ard van der Steur (Justitie). Het COC roept de minister en Tweede Kamer op om nu door te pakken en het advies snel uit te voeren.

Het COC pleit al lang voor gelijke rechten voor meeroudergezinnen en is ‘dolgelukkig’ met het advies.

“Het betekent erkenning voor meeroudergezinnen”, zegt Tanja Ineke. “Derde en vierde ouders zijn straks ook volgens de wét echt ouders, en dat is voor kinderen en ouders van grote emotionele betekenis.”

“Bovendien lost dit voorstel tal van praktische problemen op waar meeroudergezinnen nu nog tegenaanlopen. Kinderen kunnen straks met al hun ouders op vakantie, naar ouderavonden en naar de dokter. Ze kunnen zonder problemen een studiebijdrage of erfenis van hun derde of vierde ouder ontvangen en formaliteiten als het openen van een spaarrekening of het aanvragen van een paspoort zijn geen probleem meer.”

Het COC pleit al vijf jaar voor een goede regeling voor meerouderschap. In september overhandigde het COC, samen met Meer dan Gewenst en Ouders van Nu, nog bijna vijfduizend handtekeningen voor meerouderschap aan minister Van der Steur.

Van der Steur liet na de overhandiging van het rapport Kind en ouders in de 21e eeuw door commissievoorzitter Aleid Wolfsen (zie foto) weten dat het kabinet positief staat tegenover de aanbevelingen van de commissie.

De Staatscommissie stelt voor om derde en vierde ouders zowel gezag als ouderschap te geven. Gezag gaat over de bevoegdheid om dagelijkse beslissingen in het leven van het kind te nemen. Ouderschap gaat over de vraag van wie het kind familie is: wie zijn vader, moeder, broers en zusjes, opa’s en oma’s zijn. De nieuwe ouderschapsregeling wordt zoveel mogelijk geslachtsneutraal geformuleerd, iets waar COC en Transgender Netwerk Nederland nadrukkelijk voor hebben gepleit.

De Staatscommissie wil ook draagmoederschap beter regelen. Draagmoederschap wordt eenvoudiger, met het oog op het belang van het kind en de draagmoeder. Belangenorganisatie Meer dan Gewenst pleit hier al lang voor. Ook het COC is positief over dit voorstel.

Zie HIER voor het advies en de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

[Bron/Foto overhandiging rapport: COC NL – Foto Meeroudergezin: Janus van den Eijnden]

 

 

 

COC bepleit afschaffing geslachtsregistratie

vrijdag, maart 6th, 2015

Maak een einde aan de verplichte geslachtsregistratie in officiële documenten zoals het paspoort. Dat bepleit COC Nederland in reactie op een vrijdag verschenen onderzoeksrapport van staatssecretaris Fred Teeven van Justitie. Het COC vraagt de regering om stappen te zetten richting afschaffing.

Staatssecretaris Teeven beloofde het COC in 2012 om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot afschaffing van geslachtsregistratie. Ook de Tweede Kamer vroeg de staatssecretaris in 2013 om een onderzoek. Het resulteerde in het vrijdag verschenen rapport M/V en verder van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Hokjes

“Verplichte geslachtsregistratie is onnodig en dwingt mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Voor veel transgenders en mensen met een intersekse-conditie* leidt registratie zelfs tot ernstige problemen. Wat ons betreft verdwijnen de V en de M uit officiële papieren.”

Zo’n 650 duizend Nederlanders voelen zich niet duidelijk man of vrouw, dat is 4 procent van de bevolking. Voor transgenders (ca. 50 duizend Nederlanders) leidt geslachtsregistratie o.a. bij de douane, de dokter en op het werk regelmatig tot onaangename confrontaties als men leeft in een ander geslacht dan geregistreerd staat in het paspoort. Kinderen met een intersekse-condititie worden soms zonder medische noodzaak geopereerd om ze maar te kunnen registreren als man of vrouw.

Volgens het COC past officiële geslachtsregistratie niet bij het streven om mannen en vrouwen, hetero’s, lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders gelijk te behandelen. Geslachtsregistratie kan ook als inbreuk op de privacy worden ervaren: het gaat de overheid niets aan ‘wat je in je ondergoed hebt.’

Aangrijpingspunten

Het COC ziet in het WODC-rapport van staatssecretaris Teeven diverse aangrijpingspunten voor afschaffing van verplichte geslachtsregistratie. Zo stellen de onderzoekers dat internationale afspraken ‘niet in de weg (staan) aan verandering van het systeem’. Vanuit mensenrechtelijk perspectief zien de onderzoekers ‘een stimulans voor doorbreking van de binaire geslachtsregistratie’. In Australië en Nieuw-Zeeland is het al mogelijk om de registratie als ‘m’ of ‘v’ te laten vervangen door een ‘x’. In het Nederlands rijbewijs staat het geslacht niet geregistreerd.

In de Tweede Kamer pleitten VVD, D66 en GroenLinks voor afschaffing van de geslachtsregistratie. Het congres van GroenLinks nam op 7 februari jl. een motie aan die pleit voor afschaffing van de geslachtsregistratie.

Naar verwachting spreekt de Tweede Kamer dit voorjaar over het WODC-rapport en de bijbehorende brief van staatssecretaris Teeven.

* Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling van het geslacht verschilt van wat medici over het algemeen onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan. Er zijn in Nederland zo’n 80 duizend mensen met een intersekse-conditie.

[Bron/Foto rapport: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Historische dag: Senaat schrapt ontslagmogelijkheid LHB-docent

dinsdag, maart 3rd, 2015

Laatste belofte COC’s Roze Stembusakkoord ingelost – Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer is voor afschaffing van de ‘enkele-feitconstructie,’ waarmee religieuze scholen nu nog lesbische, homoseksuele en biseksuele docenten en leerlingen mogen ontslaan, weigeren of wegsturen. Dat bleek dinsdag tijdens een debat in de Senaat. Volgende week is de stemming over het wetsvoorstel.

COC: ‘Geweldig moment’

Daarmee lost het parlement de laatste belofte in uit COC’s Roze Stembusakkoord. COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt van een ‘historische dag’ en ‘een geweldig moment voor de emancipatie van lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders in Nederland’.

“Voor afschaffing van de enkele-feitconstructie heeft het COC maar liefst 21 jaar gevochten”, aldus Ineke. “Dit is een grote overwinning voor lesbiënnes, homo’s en bi’s in het religieus onderwijs. Zij mogen nooit meer gediscrimineerd worden om hun seksuele gerichtheid.”

Enkele feitcontstructie - detail Roze Stembusakkoord

Afgelopen januari riep het COC de Eerste Kamer in een brief op om een definitief einde aan de constructie te maken. In 2009 tekenden 30 duizend mensen een COC-petitie tegen de enkele-feitconstructie. Het COC en haar jongerenorganisatie Expreszo enterden dat jaar de regeringsboot tijdens de Canal Parade om aandacht voor de kwestie te vragen.

VVD, PvdA, SP, D66, GroenLinks en OSF toonden zich dinsdag tijdens het debat in de Senaat voorstander van het wetsvoorstel tot afschaffing van de enkele-feitconstructie. Samen vormen deze partijen een ruime meerderheid in de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel is ingediend door D66-Tweede Kamerlid en voormalig COC-voorzitter Vera Bergkamp, met steun van Tweede Kamerleden van VVD, PvdA, SP en GroenLinks. De Tweede Kamer stemde op 27 mei 2014 voor het wetsvoorstel van Bergkamp. Het COC is de indieners dankbaar voor hun inzet.

Volgens de enkele-feitconstructie mochten religieuze scholen LHB’s weliswaar niet wegsturen op grond van het ‘enkele feit’ van hun seksuele gerichtheid, maar wel op grond van zogenaamde ‘bijkomende omstandigheden.’ Zo ontsloeg een orthodox-gereformeerde basisschool in Oegstgeest docent Duran Renkema met een beroep op dit wetsartikel, toen die een relatie kreeg met een man.

Laatste belofte uit COC’s Roze Stembusakkoord ingelost

Door het afschaffen van de enkele-feitconstructie lost het parlement haar vijfde en laatste belofte in uit COC’s Roze Stembusakkoord. Een ‘historisch moment’ volgens het COC.

In COC’s Roze Stembusakkoord deden negen politieke partijen op 3 september 2012 vijf beloften aan COC Nederland. Daardoor kwam er verplichte voorlichting op school (1 december 2012), een einde aan het fenomeen weigerambtenaar (1 november 2014) en een wet waarmee lesbische moeders eenvoudig juridisch ouder kunnen worden (1 juli 2014). Dankzij de transgenderwet hoeven transgenders sinds 1 juli 2014 geen operaties meer te ondergaan om hun officiële geslachtsregistratie te kunnen wijzigen. Door schrappen van de enkele-feitconstructie mogen religieuze scholen binnenkort geen LHB-leerlingen en -docenten meer wegsturen.

Een nieuw Roze Akkoord

Het COC pleit voor een nieuw Roze Akkoord met parlement en regering, met daarin opnieuw vijf beloften over LHBT-wetgeving:

  1. een verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet;
  2. een verbod op transgenderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling;
  3. een hoger wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld;
  4. een einde aan officiële geslachtsregistratie in o.a. het paspoort;
  5. een goede wettelijke regeling voor meerouderschap.

Het COC verwoordde deze oproep onlangs in een brief aan de Tweede Kamer en op 18 november 2014 in een opinieartikel in NRC Next.

[Bron/Illustraties: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!