COC bepleit afschaffing geslachtsregistratie

6 maart 2015

Maak een einde aan de verplichte geslachtsregistratie in officiële documenten zoals het paspoort. Dat bepleit COC Nederland in reactie op een vrijdag verschenen onderzoeksrapport van staatssecretaris Fred Teeven van Justitie. Het COC vraagt de regering om stappen te zetten richting afschaffing.

Staatssecretaris Teeven beloofde het COC in 2012 om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot afschaffing van geslachtsregistratie. Ook de Tweede Kamer vroeg de staatssecretaris in 2013 om een onderzoek. Het resulteerde in het vrijdag verschenen rapport M/V en verder van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Hokjes

“Verplichte geslachtsregistratie is onnodig en dwingt mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Voor veel transgenders en mensen met een intersekse-conditie* leidt registratie zelfs tot ernstige problemen. Wat ons betreft verdwijnen de V en de M uit officiële papieren.”

Zo’n 650 duizend Nederlanders voelen zich niet duidelijk man of vrouw, dat is 4 procent van de bevolking. Voor transgenders (ca. 50 duizend Nederlanders) leidt geslachtsregistratie o.a. bij de douane, de dokter en op het werk regelmatig tot onaangename confrontaties als men leeft in een ander geslacht dan geregistreerd staat in het paspoort. Kinderen met een intersekse-condititie worden soms zonder medische noodzaak geopereerd om ze maar te kunnen registreren als man of vrouw.

Volgens het COC past officiële geslachtsregistratie niet bij het streven om mannen en vrouwen, hetero’s, lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders gelijk te behandelen. Geslachtsregistratie kan ook als inbreuk op de privacy worden ervaren: het gaat de overheid niets aan ‘wat je in je ondergoed hebt.’

Aangrijpingspunten

Het COC ziet in het WODC-rapport van staatssecretaris Teeven diverse aangrijpingspunten voor afschaffing van verplichte geslachtsregistratie. Zo stellen de onderzoekers dat internationale afspraken ‘niet in de weg (staan) aan verandering van het systeem’. Vanuit mensenrechtelijk perspectief zien de onderzoekers ‘een stimulans voor doorbreking van de binaire geslachtsregistratie’. In Australië en Nieuw-Zeeland is het al mogelijk om de registratie als ‘m’ of ‘v’ te laten vervangen door een ‘x’. In het Nederlands rijbewijs staat het geslacht niet geregistreerd.

In de Tweede Kamer pleitten VVD, D66 en GroenLinks voor afschaffing van de geslachtsregistratie. Het congres van GroenLinks nam op 7 februari jl. een motie aan die pleit voor afschaffing van de geslachtsregistratie.

Naar verwachting spreekt de Tweede Kamer dit voorjaar over het WODC-rapport en de bijbehorende brief van staatssecretaris Teeven.

* Intersekse is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling van het geslacht verschilt van wat medici over het algemeen onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan. Er zijn in Nederland zo’n 80 duizend mensen met een intersekse-conditie.

[Bron/Foto rapport: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!