GroenLinks Utrecht

GroenLinks Utrecht

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

GroenLinks is een partij die politiek bedrijft en opkomt voor de belangen van álle inwoners in de provincie Utrecht. We maken daarbij geen onderscheid naar kleur, ras, religie of geaardheid. Dat LHBT’s zich thuisvoelen bij GroenLinks mag duidelijk zijn uit het feit dat er 4 LHBT’s bij de eerste 10 op onze kandidatenlijst staan.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Wij blijven ook in de komende periode dé tolerantie partij, die zich sterk maakt voor schone energie. We willen dat Utrecht koploper in duurzaamheid wordt. We zetten in op een groene economie, met banen voor hoog- én laagopgeleiden. We blijven investeren in een cultureel goed aanbod, met cultuureducatie op scholen en culturele festivals. Dat doen we voor alle Utrechters!

Toelichting op stellingen:

GroenLinks is een open tolerante partij, die pleit voor een sociale en groene provincie Utrecht voor álle inwoners. Waar wij kansen zien, vinden we dat de provincie het goede voorbeeld moet geven, ook op het gebied van LHBT emancipatie! Speciaal beleid hiervoor ontwikkelen we niet, dat hoort meer bij gemeenten en het rijk. En dus ook de Eerste Kamer, die door de provinciale staten wordt gekozen. Tot slot, in veel van de stellingen is sprake van een zekere dwang (moet, dient), dat spreekt ons niet erg aan. Goed voorleven daarentegen des te meer.