Erna Knotkamp

Omdat de Provinciale Staten vooral indirect wat kan betekenen voor LHBT’s zou ik richting gemeenten willen aandringen op meer voorlichting op scholen. Daarnaast wil ik ruimtelijke ordenings- en huisvestingsvraagstukken met een ‘roze’ bril bekijken (bv veilige homo ontmoetingsplaatsen en/of ‘roze’ verzorgingstehuizen).

En qua voorbeeldfunctie zou ik ook graag zien dat de provincie als werkgever sociale acceptatie van LHBT’s verder bevordert. Binnen GroenLinks Utrecht is dit in elk geval geen issue.