Sophie Schers

Als lesbische transgender vrouw én voorvechtster voor transgender personen in Nederland sta ik midden in de lhbt-emancipatie. Sinds 2010 ben ik werkzaam voor Transgender Netwerk Nederland en in 2014 heb ik samen met mijn vriendin in het KRO-programma ‘Hij is een Zij’ een persoonlijke bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid van transgender personen.

Nu mijn blik zich richt op de politiek, in dit geval de provinciale, wil ik vooral representant zijn van een Nederland dat trots is op haar gender- en seksuele diversiteit. GroenLinks is voor mij de partij waarin ik mijzelf kan zijn en ik streef ernaar dat GroenLinks in de provincie Utrecht uitdraagt dat iedereen zichzelf kan zijn en op eigen wijze bijdraagt aan een open samenleving.

De provincie kan bevorderen dat afkomst, inkomen, geslacht en seksuele identiteit een kans zijn voor de groene en innovatieve economie in de provincie. Ook een provincie presteert beter wanneer haar burgers zichzelf kunnen zijn en in al hun diversiteit mee kunnen doen in de provincie.