Provinciale staten 2015 – Utrecht

Provinciale staten 2015 – Utrecht

Gayvote.nl stuurde aan zoveel mogelijke provinciale politieke partijen een lijst met stellingen over zaken die van belang zijn voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. Hieronder vind je de partijen die aan die oproep gehoor hebben gegeven. Klik op de partijlogo’s om te lezen wat de partijen schrijven over wat ze voor LHBT’s hebben bereikt, wat ze de komende jaren willen bereiken en wie hun eventuele roze kandidaten zijn.

1. Belang van provinciaal LHBT-emancipatiebeleid -- - + ++
Het bevorderen LHBT-emancipatie is (ook) een taak van de provincie. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
In het collegeprogramma van de Gedeputeerde Staten hoort een passage over LHBT-emancipatie. CDA Utrecht GroenLinks Utrecht VVD Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
LHBT-emancipatie behoort tot de portefeuille van (tenminste) één van de leden van het college van Gedeputeerde Staten. CDA Utrecht GroenLinks Utrecht VVD Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
De provincie dient te stimuleren dat alle gemeenten een actief LHBT-emancipatiebeleid voeren en dat (kleinere) gemeenten op dit gebied samenwerken. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
De provincie dient te bevorderen dat ook in kleinere gemeenten LHBT-emancipatiebeleid tot stand komt door de zogenaamde ‘koplopergelden’ aan te vullen waarmee het Rijk gemeentelijk LHBT-beleid stimuleert. CDA Utrecht GroenLinks Utrecht VVD Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het bevorderen van LHBT-emancipatie. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
De provincie dient te bevorderen dat er een vrijwilligersinfrastructuur bestaat op het gebied van LHBT-emancipatie. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
De provincie dient in haar aanbestedingsbeleid en bij subsidieverstrekking nadrukkelijk aandacht te besteden aan (LHBT-) diversiteitsbeleid van de uitvoerder/subsidieontvanger. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
2. Jongeren & Onderwijs -- - + ++
De provincie dient regionale LHBT-organisaties te ondersteunen voor het geven van voorlichting op scholen. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht GroenLinks Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
Een LHBT-jongerenorganisatie dient vertegenwoordigd te zijn in het provinciaal jongeren platform, wanneer de provincie daarover beschikt. CDA Utrecht GroenLinks Utrecht VVD Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
3. Ouderen & zorg -- - + ++
De provincie dient zorginstellingen aan te spreken op het leveren van LHBT-vriendelijke ouderenzorg. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
De provincie dient regionale (LHBT-) organisaties te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten voor ‘roze’ ouderen, om te voorkomen dat die in een sociaal isolement raken. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
De provincie dient te bevorderen dat vertegenwoordigers van de LHBT-gemeenschap zitting hebben in de provinciale patiënten/cliënten platforms. VVD Utrecht CDA Utrecht GroenLinks Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
4. Veiligheid -- - + ++
De Commissaris van de Koning dient zich in te zetten voor veiligheid van LHBT’s in de provincie. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
De provincie dient regionale LHBT-organisaties en antidiscriminatiebureaus te ondersteunen voor deskundige deelname aan het regionaal discriminatieoverleg. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening moet de provincie een plan opstellen om mannen-ontmoetingsplaatsen (bijv. bij parkeerplaatsen langs provinciale wegen) te reguleren en daar de veiligheid van de bezoekers te garanderen. CDA Utrecht GroenLinks Utrecht VVD Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
5. Cultuur & Sport -- - + ++
De regionale publieke omroep moet in het kader van diversiteit ook zendtijd reserveren voor programma’s die gericht zijn op LHBT’s. CDA Utrecht GroenLinks Utrecht VVD Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
Het college van Gedeputeerde Staten dient zichtbaar vertegenwoordigd te zijn bij LHBT-evenementen in de provincie, zoals Roze Zaterdag. GroenLinks Utrecht CDA Utrecht VVD Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
De provincie dient LHBT-acceptatie in de sport te bevorderen opdat het provinciale sportaanbod voor een ieder toegankelijk is. VVD Utrecht CDA Utrecht GroenLinks Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
6. Economie en werkgelegenheid -- - + ++
De provincie moet een (LHBT-)tolerant klimaat (ook) bevorderen om creatieve/kennisintensieve bedrijfstakken aan te trekken en de regionale economie te versterken. CDA Utrecht GroenLinks Utrecht VVD Utrecht PvdA - Utrecht GroenLinks Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
Bij het bevorderen van werkgelegenheid dient de provincie nadrukkelijk aandacht te besteden aan groepen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals transgenders. CDA Utrecht GroenLinks Utrecht VVD Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht
De provincie dient op de eigen werkvloer zichtbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. GroenLinks Utrecht VVD Utrecht CDA Utrecht PvdA - Utrecht Partij voor de Dieren - Utrecht