Karin Boelhouwer

Vier jaar zit ik nu voor GroenLinks in Provinciale Staten van Utrecht en ik heb er zin in mijn opgedane ervaring opnieuw in te zetten voor een groen én sociaal Utrecht. Ik span me in creatief én met kennis van zaken het debat te voeren. Ook al lijkt de provinciale politiek zich minder bezig te houden met “sociale zaken”, álles wat wij doen heeft invloed op het dagelijks leven van Utrechtse inwoners. Cultuur en recreatie, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en natuur, ze kennen allemaal een sociale én een duurzame component. Dat is wat me motiveert en waar ik me hard voor maak. Wat GroenLinks en ik willen bereiken in de provincie geldt voor álle inwoners, ongeacht geaardheid, kleur of geloof. We hebben geen speciale verkiezingsparagraaf op dit punt, toch kunnen kwetsbare groepen rekenen op onze/mijn steun! Tot slot, ik vind humor naast solidariteit, verdraagzaamheid, vertrouwen én kwaliteit een belangrijke waarde binnen GroenLinks.

Ik woon samen met Jan, mijn dochters zijn 20 en 21 en studeren in Amsterdam. Naast mijn statenwerk ben ik trainer/coach en doe ik een master Organisatie-en bestuurswetenschap aan de Universiteit Utrecht.