50Plus Overijssel

50Plus Overijssel

Voor 50 pluspartij geldt dat een ieder die in Nederland verblijft gelijk worden behandeld. Er mag geen onderscheid zijn in de zaken die art 1 van de Grondwet aangeeft maar ook niet tussen oud en jong. Voor alle zaken in deze setting die zich hiermee niet verhouden zal 50 pluspartij zich inzetten en deze aan de kaak stellen.

Met betrekking tot de door ons ingevulde stellingen gelden deze in het kader van het door ons aangedragen gelijkheidsbeginsel voor een ieder en niet alleen de LHBT’s.

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

50PLUS maakt geen onderscheid in sekse/geaardheid, leeftijd, geloof, ras en/of huidskleur. Derhalve zijn er geen speciale zaken waarin 50PLUS Overijssel zich heeft onderscheiden t.b.v. LHBT’s. Dat wij hierbij echt geen onderscheid maken kunt u zien aan de geaardheid van onze vertegenwoordiger in de Tweede Kamer; Henk Krol.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s

Ook hier geldt hetzelfde als in de afgelopen periode. Wel wil 50PLUS zich hardmaken indien de LHBT’s onevenredig worden getroffen. Het is ons bekend dat m.n. oudere LHBT’s zich sneller gediscrimineerd of uitgesloten voelen, bijv. in verzorgingstehuizen etc. Indien dat soort zaken bij ons aangegeven worden zullen wij hier aandacht voor vragen in de Staten.

Art 1 van de grondwet stelt dat een ieder die op het grondgebied van NL verblijven onder gelijke omstandigheden op gelijke wijze worden behandeld, ongeacht geloof, ras, sekse etc. Dat principe, die uitgangspunten worden door 50 plus partij omarmd.