GroenLinks Overijssel

GroenLinks Overijssel

Als GroenLinks vinden we gelijke rechten voor LHBT’s erg belangrijk. Iedereen moet zich prettig kunnen voelen in Overijssel, ongeacht geaardheid, afkomst of sekse. Met die gedachte bedrijven wij politiek.

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

In de afgelopen periode zijn de structurele subsidies voor maatschappelijke (ook roze) organisaties afgeschaft. Wij hebben ons daar fel tegen verzet, want met projecten kun je een organisatie niet overeind houden. Op die manier moeten organisaties met elkaar concurreren om projectsubsidie binnen te slepen en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

De provincie moet zelforganisaties en het anti-discriminatiebureau Artikel 1 onverkort steunen. Niet alleen in de grotere steden, maar ook op het platteland moet een plek zijn waar je terecht kunt met vragen over seksuele geaardheid. Verder zullen we aanwezig zijn bij roze evenementen die in de provincie georganiseerd worden.