D66 Overijssel

D66 Overijssel

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders gedaan en bereikt?

D66 staat pal voor de emancipatie van LHBT-Overijsselaars. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht geaardheid of seksualiteit. Dat is een onderwerp wat D66 in alle lagen van bestuur op de agenda zet en vaak ook met succes. Nu moeten wij daar gelijk aan toevoegen dat de provincie zeer weinig over onderwerpen gaat die aan LHBT-emancipatie raken. In de vorige collegeperiode hebben wij echter wel elk stuk kritisch bekeken op het gebied van participatie en emancipatie van LHBT en hebben wij daarnaast ook opmerkingen geplaatst doen in de Perspectiefnota bij diversiteit niks genoemd werd over LHBT-Overijsselaars. D66 in de provincie Overijssel staat pal voor LHBT-rechten, emancipatie en acceptatie en zal daar binnen de kerntaken van de provincie ook naar handelen.

Hoe wil uw partij zich in de komende periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten inzetten voor LHBT’s?

Momenteel zijn 3 van onze top 10 kandidaten homoseksueel. Waarvan Wybren Bakker, onze nummer 2, voorzittersfuncties bekleed heeft bij het COC. D66 Overijssel staat voor LHBT-emancipatie, acceptatie en participatie onder alle lagen van de bevolking en ook in de volgende collegeperiode zullen wij hier elk stuk kritisch op bekijken. Maar zoals hierboven reeds genoemd gaat de provincie bijna niet over zaken die LHBT-beleid aangaan en ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente als aanspreekpunt. Maar binnen de kerntaken van de provincie zullen wij ons uiteraard hard maken voor de LHBT’s in de provincie Overijssel. Onze provincie moet namelijk een thuis zijn voor iedereen ongeacht afkomst, leeftijd, religie en geaardheid.

Toelichting op de stellingen:

D66 staat voor de kerntaken van de provincie. De provincie gaat zodoende niet over de zorg en onderwijs. Dit zijn taken van gemeente en het Rijk. Dus een ‘niet mee eens’ betekent in deze dat wij dit niet als taak van de provincie zien, maar het een taak is van gemeente of Rijk. D66 vindt dat ieder mens een uniek wezen is die mee moet kunnen doen aan de samenleving. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht geaardheid, leeftijd of seksualiteit.