Archive for the ‘Provincie’ Category

COC lanceert kieswijzer voor Provinciale Staten

dinsdag, februari 21st, 2023

Het COC lanceert Rainbowvote.NU, de LHBTI+ kieswijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Met Rainbowvote kun je een goed geïnformeerde keuze maken als je LHBTI+ kwesties belangrijk vindt.

Op Rainbowvote.NU vind je standpunten van provinciale politieke partijen over LHBTI+ kwesties. Ook vertellen partijen wat ze de komende tijd voor onze gemeenschap willen gaan doen en vind je er profielen van ‘regenboogkandidaten’. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de regenbooggemeenschap LHBTI+ kwesties laat meewegen bij hun keuze in het stemhokje.

Provinciale partijen geven op Rainbowvote.NU hun mening over zaken als de aanpak van geweld tegen LHBTI+ mensen, het bevorderen van LHBTI+ acceptatie op school en de aanpak van intersectionele discriminatie om bijvoorbeeld genderidentiteit en huidskleur. Ook lees je op Rainbowvote hoe partijen denken over mannenontmoetingsplaatsen langs de provinciale wegen en over genderinclusieve toiletten.

Meer dan tachtig provinciale politieke partijen leverden afgelopen tijd hun standpunten over LHBTI+ kwesties aan bij Rainbowvote.NU. De meeste inzendingen kreeg het COC uit Gelderland (13 partijen) en Zuid-Holland (9 partijen). Op Rainbowvote.NU staan ook profielen van ‘regenboogkandidaten’. Dat zijn politici die zelf LHBTI+ zijn en/of zich de komende jaren nadrukkelijk voor de regenbooggemeenschap willen inzetten. In totaal plaatsten meer dan 150 regenboogkandidaten een profiel op Rainbowvote.NU, een toename van bijna een kwart sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 2019.

Regionale COC’s organiseren ook andere activiteiten rond de Provinciale verkiezingen. Zo is er op 24 februari een Gelders Regenboogdebat in Ede, georganiseerd door COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen en COC Twente-Achterhoek. Ook werken de regionale COC’s samen met politieke partijen en andere organisaties aan een provinciale regenboogakkoorden.

Eerste Kamer

Hoewel de Eerste Kamer niet direct verkiesbaar is bij de Statenverkiezingen op 15 maart, zijn deze verkiezingen wel bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee voor de nationale machtsverhoudingen. De Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer.

De verhoudingen in de Eerste Kamer waren bijvoorbeeld van groot belang bij het recente besluit van de Senaat om rechten van LHBTI+ personen en mensen met een handicap te verankeren in de Grondwet. Op Rainbowvote.NU vinden kiezers daarom ook standpunten en kandidaten van partijen voor de Eerste Kamer. Het COC ontving voor de Eerste Kamerverkiezingen inzendingen van GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt.

Rainbowvote bij de Provinciale Statenverkiezingen is een initiatief van de regionale COC’s en COC Nederland.

COC nodigt Provinciale partijen uit tot deelname aan kieswijzer Rainbowvote

donderdag, december 22nd, 2022

Het COC nodigt provinciale politieke partijen uit om deel te nemen aan COC’s kieswijzer Rainbowvote.NU. Met behulp van een speciaal formulier kunnen partijen een profiel aanmaken op de verkiezingswebsite die eind februari gelanceerd wordt. De verkiezingen van de Provinciale Staten vinden plaats op 15 maart 2023 

Het COC informeert kiezers binnenkort op Rainbowvote.NU over LHBTI+ standpunten en regenboogkandidaten van politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen van de Provinciale Staten. Zo kunnen mensen die LHBTI+ kwesties belangrijk vinden bij de verkiezingen een goed geïnformeerde een keuze maken. 

Partijen die deelnemen aan de verkiezingen van de Provinciale Staten kunnen op Rainbowvote.NU onder meer aangeven hoe ze zich de komende tijd gaan inzetten voor de regenbooggemeenschap, op welke wijze ze dat de afgelopen periode hebben gedaan en welke resultaten ze hebben geboekt. Ook kunnen partijen reageren op een serie stellingen over provinciaal LHBTI+ beleid. Tenslotte kunnen ze ‘Regenboogkandidaten’ op de lijst (op hun verzoek) onder de aandacht brengen. 

Hoewel er in ons land veel bereikt is voor LHBTI+ personen, is de inzet van provinciale partijen ook nu nog hard nodig. LHBTI+ personen krijgen bijvoorbeeld nog altijd te maken met geweld en discriminatie en ‘homo’ is op school een van de meest gebruikte scheldwoorden. Provinciale partijen kunnen bijdragen aan een diverse en inclusieve provincie waar iedereen zichzelf kan zijn, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken of achtergrond is. 

Meedoen: hoe werkt het? 

Het COC biedt politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen van de Provinciale Staten kosteloos de mogelijkheid om hun ‘regenboogstandpunten’ en -kandidaten bij deze verkiezingen op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen van de LHBTI+ gemeenschap en het brede publiek. 

Partijen kunnen daartoe het Rainbowvote formulier HIER downloaden en voor 30 januari 2023 retourneren aan: [email protected]. Het formulier voor kandidaten staat HIER

Partijen tekenen regenboogakkoorden met COC Leiden

donderdag, maart 3rd, 2022

Politieke partijen in Leiden en Alphen aan den Rijn tekenden de afgelopen dagen Regenboog Stembus Akkoorden met COC Leiden. Dat gebeurde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.  

Een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. Dat is waar verschillende politieke partijen in Leiden en Alphen aan den Rijn zich de komende vier jaar voor gaan inzetten.

Maar liefst twaalf politieke partijen tekenden de Regenboogakkoorden op initiatief van COC Leiden, tijdens twee inloopmomenten in het COC-pand de Kroon. Het gaat zowel om ‘oud-gedienden’, zoals het CDA, tot aan de nieuwe partij Klimaat Actie Nu. ‘Een prachtig resultaat’, aldus COC Leiden.

De partijen verklaren met de ondertekening van de akkoorden dat ze zich gaan inspannen om de komende collegeperiode maatregelen uit te voeren op het gebied van LHBTI+- emancipatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het bevorderen van veiligheid van LHBTI+ personen en het steunen van potentieel kwetsbare groepen.

De partijen die voor Leiden het akkoord getekend hebben zijn: Klimaat Actie Nu, Partij van de Arbeid, CDA, Studenten voor Leiden, VVD, Partij voor de Dieren, Groen Links, D66, ChristenUnie en de SP. Uit Alphen aan den Rijn waren dat VVD en Groen Links. COC Leiden dankt alle politieke partijen voor het vertrouwen en de support van het Regenboog Stembus Akkoord!

Bron: COC Leiden, foto’s Emile van Aelst