Partijen tekenen regenboogakkoorden met COC Leiden

3 maart 2022

Politieke partijen in Leiden en Alphen aan den Rijn tekenden de afgelopen dagen Regenboog Stembus Akkoorden met COC Leiden. Dat gebeurde in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart.  

Een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. Dat is waar verschillende politieke partijen in Leiden en Alphen aan den Rijn zich de komende vier jaar voor gaan inzetten.

Maar liefst twaalf politieke partijen tekenden de Regenboogakkoorden op initiatief van COC Leiden, tijdens twee inloopmomenten in het COC-pand de Kroon. Het gaat zowel om ‘oud-gedienden’, zoals het CDA, tot aan de nieuwe partij Klimaat Actie Nu. ‘Een prachtig resultaat’, aldus COC Leiden.

De partijen verklaren met de ondertekening van de akkoorden dat ze zich gaan inspannen om de komende collegeperiode maatregelen uit te voeren op het gebied van LHBTI+- emancipatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het bevorderen van veiligheid van LHBTI+ personen en het steunen van potentieel kwetsbare groepen.

De partijen die voor Leiden het akkoord getekend hebben zijn: Klimaat Actie Nu, Partij van de Arbeid, CDA, Studenten voor Leiden, VVD, Partij voor de Dieren, Groen Links, D66, ChristenUnie en de SP. Uit Alphen aan den Rijn waren dat VVD en Groen Links. COC Leiden dankt alle politieke partijen voor het vertrouwen en de support van het Regenboog Stembus Akkoord!

Bron: COC Leiden, foto’s Emile van Aelst