Archive for the ‘Eerste Kamer’ Category

COC lanceert kieswijzer voor Provinciale Staten

dinsdag, februari 21st, 2023

Het COC lanceert Rainbowvote.NU, de LHBTI+ kieswijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Met Rainbowvote kun je een goed geïnformeerde keuze maken als je LHBTI+ kwesties belangrijk vindt.

Op Rainbowvote.NU vind je standpunten van provinciale politieke partijen over LHBTI+ kwesties. Ook vertellen partijen wat ze de komende tijd voor onze gemeenschap willen gaan doen en vind je er profielen van ‘regenboogkandidaten’. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de regenbooggemeenschap LHBTI+ kwesties laat meewegen bij hun keuze in het stemhokje.

Provinciale partijen geven op Rainbowvote.NU hun mening over zaken als de aanpak van geweld tegen LHBTI+ mensen, het bevorderen van LHBTI+ acceptatie op school en de aanpak van intersectionele discriminatie om bijvoorbeeld genderidentiteit en huidskleur. Ook lees je op Rainbowvote hoe partijen denken over mannenontmoetingsplaatsen langs de provinciale wegen en over genderinclusieve toiletten.

Meer dan tachtig provinciale politieke partijen leverden afgelopen tijd hun standpunten over LHBTI+ kwesties aan bij Rainbowvote.NU. De meeste inzendingen kreeg het COC uit Gelderland (13 partijen) en Zuid-Holland (9 partijen). Op Rainbowvote.NU staan ook profielen van ‘regenboogkandidaten’. Dat zijn politici die zelf LHBTI+ zijn en/of zich de komende jaren nadrukkelijk voor de regenbooggemeenschap willen inzetten. In totaal plaatsten meer dan 150 regenboogkandidaten een profiel op Rainbowvote.NU, een toename van bijna een kwart sinds de Provinciale Statenverkiezingen van 2019.

Regionale COC’s organiseren ook andere activiteiten rond de Provinciale verkiezingen. Zo is er op 24 februari een Gelders Regenboogdebat in Ede, georganiseerd door COC Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen en COC Twente-Achterhoek. Ook werken de regionale COC’s samen met politieke partijen en andere organisaties aan een provinciale regenboogakkoorden.

Eerste Kamer

Hoewel de Eerste Kamer niet direct verkiesbaar is bij de Statenverkiezingen op 15 maart, zijn deze verkiezingen wel bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee voor de nationale machtsverhoudingen. De Provinciale Staten kiezen namelijk de leden van de Eerste Kamer.

De verhoudingen in de Eerste Kamer waren bijvoorbeeld van groot belang bij het recente besluit van de Senaat om rechten van LHBTI+ personen en mensen met een handicap te verankeren in de Grondwet. Op Rainbowvote.NU vinden kiezers daarom ook standpunten en kandidaten van partijen voor de Eerste Kamer. Het COC ontving voor de Eerste Kamerverkiezingen inzendingen van GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt.

Rainbowvote bij de Provinciale Statenverkiezingen is een initiatief van de regionale COC’s en COC Nederland.