D66, PvdA/GroenLinks en CDA sluiten Veers Regenboogstembusakkoord

15 maart 2022

D66-lijsttrekker Jacco van Maldegem, PvdA/GroenLinks-lijsttrekker Chris Maas en CDA-lijsttrekker Pieter Wisse hebben zich van harte achter het Regenboogstembusakkoord voor de gemeente Veere geschaard. Dat akkoord is een initiatief van COC Zeeland.

De ondertekenaars verklaren hiermee zich in te zetten voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook.

De komende raadsperiode zullen de ondertekenaars zich inspannen om de LHBTI-emancipatie binnen de gemeente Veere te verbeteren. Te denken valt dan aan het voeren van inclusief gemeentelijk beleid in de communicatie richting inwoners, maar ook specifiek aan het verbeteren van de veiligheid van LHBTI-inwoners en potentieel kwetsbare groepen te steunen.

De gedachte achter het Regenboogstembusakkoord is om voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen met zo veel mogelijk politieke partijen in zo veel mogelijk gemeente afspraken over LHBTI-beleid vast te leggen.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen is COC Nederland erin geslaagd om zo’n 50 gemeenten een regenboogakkoord te sluiten. Afgelopen vrijdag tekenden de toekomstige, Middelburgse fracties van VVD, D66, GroenLinks/PvdA, LPM en SP het akkoord op initiatief van de VVD.

De gemeente Veere is met dit akkoord de tweede Zeeuwse gemeente met een Regenboogstembusakkoord.

[Bron: COC Zeeland]