Archive for the ‘Gemeente’ Category

Limburgse politieke partijen willen zich inzetten voor lhbti-beleid

donderdag, maart 10th, 2022

COC Limburg organiseerde afgelopen weekend een tour de Limburg in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen konden zichzelf laten zien en horen door middel van de Regenboog Stembusakkoorden en Rainbow Pitches.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 heeft COC Limburg in de grote Limburgse gemeenten (Venray, Venlo, Weert, Roermond, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht) Rainbow Pitches georganiseerd waarbij aansluitend de Regenboog Stembusakkoorden werden ondertekend. Het Regenboog stembusakkoord is een landelijk initiatief vanuit COC Nederland dat sinds enkele jaren rond de verkiezingen wordt opgesteld. Het akkoord omvat actuele thema’s die spelen binnen de lhbti-gemeenschap zoals: inclusiviteit, veiligheid, jongeren, kwetsbare groepen, en zichtbaarheid. Naast de pitches in deze 7 gemeenten hebben hebben we ook in Brunssum en Landgraaf partijen uitgenodigd om het akkoord te ondertekenen.

Rainbow Pitches

COC Limburg bracht dit jaar een andere wending aan het ondertekenen van de Regenboog Stembusakkoorden. In plaats van het organiseren van debatten zette de organisatie volop in op het organiseren van zogeheten Rainbow Pitches. COC Limburg creëerde een extra uitdaging voor de politieke partijen; de pitches zouden gericht worden aan de digitale kiezer. Door het opnemen van de pitches heeft COC Limburg als doel het verbinden van de politieke partijen met een zo groot mogelijke doelgroep. Bij de pitches stonden de thema’s uit het stembusakkoord centraal. Vele pitches werden echter ingevuld met persoonlijke ervaringen.

Hoge opkomst

De opkomst bij de Limburgse gemeenten is volgens COC Limburg overweldigend. In totaal hebben 47 partijen een pitch opgenomen en hebben 56 partijen het stembusakkoord getekend. COC Limburg is blij dat vele diverse partijen, van links tot rechts, het stembusakkoord hebben omarmd. Toch ziet de organisatie nog een kansen aangezien er nog enkele politieke partijen missen. COC Limburg hoopt dat zowel de getekende stembusakkoorden en de pitches bewustzijn creëert bij de afwezige en kritische politieke partijen.

Bekijk de pitches en lees meer over alle Regenboog Stembusakkoord op www.coclimburg.nl 

[Bron en beeld: COC Limburg]

Grote steun voor Nijmeegse Regenboogstembusakkoord

woensdag, maart 9th, 2022

Politieke partijen en Nijmeegse Regenbooggemeenschap sluiten stembusakkoord. Samen zetten zij zich de komende vier jaar in voor een divers en inclusief Nijmegen waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. Het doel is dat lhbtiq+-ers zich vanzelfsprekend gezien en gehoord voelen, in vrijheid zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie zij willen.

Dit stembusakkoord is uniek omdat zowel vertegenwoordigers van politieke partijen als van de Nijmeegse Regenbooggemeenschap ondertekenen. In het akkoord is afgesproken waar de ondertekenaars gezamenlijk werk van willen maken in de periode tot 2026. Gezamenlijke doelen waaraan zowel de gemeente als de beweging in woord en daad gaan bijdragen. Gezien de brede steun vanuit de verschillende politieke partijen is de verwachting dat het nieuwe Nijmeegse coalitieakkoord de zin zal bevatten dat komende vier jaar het Regenboog Stembusakkoord met bijbehorende financiële middelen zal worden uitgevoerd. Er ligt een ambitieuze Regenboogagenda en met dit akkoord geven de politieke partijen aan voor de uitvoering hiervan de komende jaren extra geld te willen uittrekken. Eerder deed de gemeenteraad dat al voor het eerste jaar van deze agenda.

COC-regio-Nijmegen-voorzitter Sigrid Pillen stelt: “De afgelopen jaren hebben wij als Nijmeegse Regenboogbeweging veel werk gemaakt van het vriendelijker maken en houden van Nijmegen voor lhbtiq+-ers. Wij doen dit onder meer door voorlichtingen te geven, gender en sexuality alliances (GSA’s) op scholen te ondersteunen en door ontmoeting mogelijk te maken, ook voor kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten, asielzoekers en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Veel kunnen we zelf, maar om al deze activiteiten te kunnen blijven voortzetten is ook steun van Nijmeegse bedrijven, instellingen, sociaal-culturele organisaties en de gemeente Nijmegen nodig”.

Sander Ederveen van Roze Woensdag is verheugd over het gesloten Regenboog Stembusakkoord: “Door de ondertekening laten de politieke partijen en de Regenboogbeweging zien zich eensgezind hard te willen maken voor een prettig en veilig roze Nijmegen. En dat Nijmegen zich zowel binnen als buiten gemeentegrenzen manifesteert als een trotse LHBTIQ+stad met evenementen als Roze Woensdag en de Eurogames Mooi dat hiervoor ook extra geld beschikbaar komt.”

Op 9 maart is het Nijmeegse Regenboog Stembusakkoord ondertekend door vertegenwoordigers van GroenLinks, D66, SP, PvdA, Stadspartij Nijmegen, Partij voor de Dieren, CDA, VVD, 50-Plus, NijmegenAnders! en de Piratenpartij, Namens LHBTIQ+ Nijmegen tekenen COC Regio Nijmegen, DITO (Young LGBT+ Nijmegen), Gay Sport Nijmegen, LANijmegen (Lesbisch Archief Nijmegen), Lesbian Festival Nijmegen, Pride Photo Nijmegen, Rainbow Collective, Roze Huis Nijmegen, Roze Woensdag, SchoolsOUT en EuroGames 2022 Nijmegen.

Dit Regenboog Stembusakkoord is het derde akkoord op rij. In 2014 was Nijmegen de eerste gemeente van Nederland met een Regenboog Stembusakkoord. En in het Stembusakkoord van 2018 werd bijvoorbeeld afgesproken om te proberen om het grote LHBTIQ+-sportevenement EuroGames binnen te slepen voor Nijmegen. Dat is gelukt en het evenement vindt eind juli plaats.

[Bron en foto: LHBTIQ+ Nijmegen]

Negen partijen ondertekenen in Gorinchem eerste Regenboog stembusakkoord

dinsdag, maart 8th, 2022
Zaterdagochtend 5 maart ondertekende negen Gorinchemse politieke partijen het Regenboog Stembusakkoord. De Gorinchemse werkgroep van COC Rotterdam is blij verrast dat er negen politieke partijen in Gorinchem het Regenboog Stembusakkoorden voor het eerst in de geschiedenis ondertekend hebben. De belangenorganisatie maakt afspraken met politieke partijen over beleid rondom een inclusieve samenleving in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart. 
 
“De ondertekenaars zetten zich in voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn op welke grond dan ook. Daarnaast spreken ze af dat in de komende collegeperiode maatregelen op het gebied van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+, transgender- en intersekse personen (LHBTI) – emancipatie uit te voeren.” laat werkgroep coördinator Maarten Venhovens weten. “Wij zijn trots dat PvdA,Stadsbelang, VVD, SP, D66, CDA, Democraten Gorinchem, Zorg voor Gorinchem en Gorcum Aktief” het stembusakkoord ondertekend hebben.” 
‘Een prachtige mijlpaal,’ aldus Maarten Venhovens. “Dat bijna álle politieke partijen in Gorinchem ondertekend hebben, betekent dat de nieuwe gemeenteraad zich écht wil gaan inzetten voor een inclusieve samenleving’. De Gorinchemse werkgroep van COC Rotterdam biedt gemeente en politieke partijen waar nodig de helpende hand om te zorgen voor goed beleid rondom inclusie.
 
Regenboog stemwijzer
Het COC heeft naast het regenboog stembusakkoord ook een stemwijzer in het leven geroepen. Hierop valt te lezen hoe partijen denken over LHBTI-kwesties en valt te lezen wie  zogenaamde regenboogkandidaten zijn. Wat hebben de partijen de afgelopen periode gedaan voor LHBTI’s en wat beloven ze voor de komende periode? Op Rainbowvote.NU vertellen politieke partijen het in hun eigen woorden. Op de website vind je ook LHBTI-gerelateerd nieuws over de komende verkiezingen. Rainbowvote.NU wordt geactualiseerd voor de gemeenteraad, de Provinciale Staten, Tweede Kamer en de het Europese Parlement.
 
Regenboog Stembusakkoord

De regenboog stembusakkoorden worden ondertekend tijdens de gemeentelijke en landelijke verkiezingen door politieke partijen. Het eerste stembusakkoord werd in 2012 ondertekend bij de landelijke verkiezingen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd het eerste gemeentelijke stembusakkoord ondertekend. Hoeveel gemeente er dit jaar ondertekenen wordt pas bekend gemaakt na de verkiezingen.

Foto: COC Rotterdam