Middelburg eerste Zeeuwse gemeente met Regenboogstembusakkoord

14 maart 2022

Op 11 Maart is het Regenboog Stembusakkoord, wat onder de aandacht is gebracht door Ruud van Engelen, voorzitter van COC Zeeland, ondertekend door vertegenwoordigers van 5 (6) Politieke partijen van de Gemeente Middelburg, namelijk VVD, PvdA/GL, Lokale Partij Middelburg (LPM), D66 en SP.  Dit is de eerste gemeente in Zeeland waar partijen een Regenboogakkoord hebben ondertekend.

Het was een bijzonder moment, ook omdat dit mocht plaatsvinden in de raadszaal van de Gemeente Middelburg. Een plek waar Artikel 1 van de Grondwet aan de muur prijkt.

Woensdag 9 Maart is in de 2e Kamer het initiatief-wetsvoorstel besproken: ‘Dat discriminatie op grond van handicap en seksuele gerichtheid verboden is, en dat dit expliciet wordt vermeld in Artikel 1 van de Grondwet’. Het COC pleit al bijna 20 jaar voor het verankeren van de LHBTI rechten in de Grondwet en dus voor deze Grondwetswijziging.

14-16 Maart zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. De aanwezige vertegenwoordigers van de Gemeentelijke politieke partijen, hebben zich bereid verklaard om het Regenboog Stembusakkoord te ondertekenen. Ruud van Engelen, voorzitter van COC Zeeland: “Een heel mooi gebaar, maar niet alleen symbolisch, zoals bijvoorbeeld een regenboogvlag of regenboog zebrapad. Dit moet leiden tot echte maatregelen”. De partijen delen deze mening.

Zowel COC Zeeland en de betrokken partijen hopen dat dit akkoord leidt tot uitvoering van de in het akkoord gestelde maatregelen, op het gebied van LHBTI emancipatie, zo ook dat dit leidt tot een samenwerking en regelmatig contact. Wilfried Boonman (fractie voorzitter/lijsttrekker VVD Middelburg): “We gaan ons inspannen om mensen van verschillende seksuele orientatie zich vrij en velig te laten voelen in Middelburg. Dat begint al op scholen en sportclubs. En bij onszelf als gemeente. Door in ons beleid structueel de positie van LHBTI’ers te betrekken en er aandacht voor te vragen. Zodat je kunt houden van wie je wilt”.

 

[Bron: COC Zeeland]