Volt

Volt

Dit schrijft de partij over de inzet voor lhbti+:

Iedereen verdient het zich overal veilig en vertrouwd te voelen. Helaas is de werkelijkheid vaak anders. De vrijheid en emancipatie van lhbtiq+’ers staat onder druk, in Nederland én in de EU. Daarom wil Volt dat de transgenderwet zijn doorgang vindt, dat je met een X in je paspoort dezelfde rechten hebt als ieder ander en dat meerouderschap juridisch mogelijk is én in heel Europa erkend wordt. Daarbij willen we dat transgenderzorg beter, toegankelijker en sneller beschikbaar wordt. Het COC Regenboogakkoord uit 2021 is tot op de dag van vandaag helaas onverminderd actueel, daar moet wat ons betreft actief uitvoering aan gegeven worden. Volt gelooft in een toekomst van inclusie en acceptatie, en daar zetten we ons voor in. In Nederland en in héél Europa.

Toelichting op de stellingen door Volt:

Volt ziet het recht om jezelf te zijn als centraal voor ons wereldbeeld. Daarom wil Volt zowel in Nederland als daarbuiten discriminatie tegen de LHBTIQ+ gemeenschap aangaan en emancipatie bevorderen. De standpunten van Volt vind je hier.