Marieke Koekkoek

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Mijn naam is Marieke Koekkoek (zij/haar), 34 jaar en biseksueel. Ik ben rechten gaan studeren vanuit de overtuiging dat iedereen altijd veilig zichzelf moet kunnen zijn. We vergeten vaak – vanuit gemakzucht, gewoonte of vooroordelen – dat bescherming van grondrechten en inclusie in de wet uiteindelijk niets betekent als we niet continue waakzaam zijn op alle vormen van uitsluiting.

Als iemand op werk niet verder komt, of op school geconfronteerd wordt met domme ‘grapjes’ die een belangrijk deel van jouw identiteit raken wimpelen we dat af met ‘daar moet je tegen kunnen’. Hierdoor krijg je als (jong) mens niet de kans om te twijfelen en te ontdekken wie je bent. En uiteindelijk vormen al die daden van micro-agressie de basis voor grof geweld tegen mensen. Daarom wil ik mij inzetten om in ieder geval in de publieke sector meer kennis over elkaar en daardoor meer ruimte voor elkaar te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het trainen van IND medewerkers, rechters en politie medewerkers op het herkennen en erkennen van discriminatie. Door te garanderen dat lhbti-asielaanvragers beschermd zijn tijdens de hele asielprocedure. En door in te zetten op gerichte voorlichting en inclusiviteitstrainingen over seksuele gerichtheid en identiteit, niet alleen op school maar ook in de werkomgeving. Daarnaast wil ik mij inzetten voor lhbti-rechten in Europa, zoals het Uniebreed erkennen van huwelijk en ouderschap. Wanneer je partners en ouders bent in een Europees land, dan ben je dat namelijk altijd. Althans, zo zou het moeten zijn. Maar ook in Europa hebben we daar nog een behoorlijke weg te gaan.