Bjorn Beijnon

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

In de Tweede Kamer wil ik me inzetten voor een inclusieve samenleving, waarin wetgeving niet alleen een afspiegeling is van de diversiteit in Nederland, maar ook actief bijdraagt aan het creëren van een gelijke en rechtvaardige samenleving voor iedereen, ongeacht gender of geaardheid.

Zo wil ik me inzetten om juridisch meerouderschap voor regenbooggezinnen nu echt in de wet vast te leggen. Het is belangrijk dat gezinnen met meerdere ouders erkend en ondersteund worden in de wet. Het huidige rechtssysteem moet daarom evolueren naar de diverse gezinsstructuren van vandaag de dag – en niet meer andersom – om zo de rechten van alle ouders en kinderen te beschermen. Juridisch meerouderschap in de wet weerspiegelt daardoor beter de realiteit van diverse gezinsvormen: kinderen krijgen de bescherming en stabiliteit die ze verdienen, en alle ouders krijgen erkenning, gezag en gelijke rechten en verantwoordelijkheden.

Daarnaast vind ik dat wetgeving meer gericht moet zijn op het omarmen van diversiteit en het bevorderen van inclusie. Het is niet voldoende om enkel antidiscriminatiewetten te hebben; we moeten beleid maken dat proactief diversiteit bevordert en inclusie waarborgt. Dat betekent investeren in gelijke kansen op werk en onderwijs, maar ook het creëren van een samenleving waarin LHBTI+personen zich geaccepteerd, veilig en vertegenwoordigd voelen.