D66

D66

Dit schrijft de partij over de inzet voor lhbti+:

D66 vindt dat iedereen zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn. We nemen het initiatief om dat doel te realiseren. Met de openstelling van het burgerlijk huwelijk, het uitbreiden van het grondwettelijk verbod op discriminatie met seksuele gerichtheid, het afschaffen van de weigerambtenaar en het verbod op conversietherapie.

In de toekomst is die inzet ook hard nodig. In buiten- en binnenland groeit het conservatieve geluid. D66 zal zich daar altijd tegen verzetten en staan voor de rechten van LHBTI+-personen. In een nieuwe periode moeten we dan ook werk gaan maken van het bestrijden van (online) haat en discriminatie, het invoeren van een nieuwe transgenderwet en stoppen van afwijzing van LHBTI+-personen op scholen. D66 zal zich daar met nieuwe energie voor inzetten!”

Toelichting op de standpunten door de D66:

D66 had geen aanvullende informatie bij de reactie op de standpunten. De standpunten van D66 vind je hier.