Lisa van Ginneken

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Toen ik drie jaar geleden in de Tweede Kamer kwam, baarde dat opzien: een transpersoon in de Tweede Kamer? Terwijl het de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn. Voor mij was het een logisch vervolg na jarenlange inzet voor gelijke rechten en goede zorg voor transgenderpersonen. Ik ben trots en dankbaar dat ik deze barrière heb mogen doorbreken.

In de Kamer heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan een samenleving waarin iedereen meetelt en iedereen meedoet, waarin mensen vrijheid, ruimte en vertrouwen krijgen om hun eigen leven vorm te geven. Dat is belangrijk en eervol om te doen. Maar ook lastig, in een klimaat waarin soms openlijk wordt getwijfeld aan de fundamentele rechten van LHBTI’ers en waarin sommigen transpersonen verder willen buitensluiten.

Ik heb erkenning van meerouderschap dichterbij gebracht, gestreden voor de transgenderwet en werk aan een wet voor de ‘X’ in het paspoort. Ik heb een stem kunnen geven aan transgender mensen en vele anderen die de wind tegen hebben in onze samenleving. En dat wil ik de komende jaren blijven doen, met dezelfde betrokkenheid en met nieuwe energie. Voor een samenleving waarin iedereen meetelt en iedereen meedoet.