Marijke Synhaeve

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Een stem geven aan die groepen waarbij dat niet vanzelfsprekend is – zoals jeugdigen in jeugdzorg of de lhbtiq+ gemeenschap – om zo de wereld een beetje beter en rechtvaardiger te maken. Daarom wil ik de Tweede Kamer in.

Conservatieve partijen in Nederland – net als in de landen om ons heen – winnen aan populariteit. Daar maak ik me, als vrouw met een vrouwelijke partner en twee lieve kinderen, zorgen om. We strijden in Nederland hard om gelijke rechten, maar gelijke rechten bestaan alleen bij de gratie van een samenleving die zich uitspreekt voor die gelijke rechten en er pal achter blijft staan. Dat vraagt een voortdurende inspanning en die wil ik graag vanuit de Tweede Kamer leveren (zie bijvoorbeeld ook mijn opinieartikel ‘Als moeders geen moeder meer mogen zijn’, 29 juli 2023 in het AD).

Verder zet ik me in voor onder andere het verbieden van homogenezingstherapie, aanpak wachtlijsten transgenderzorg, wijzigen geslachtsregistratie zonder tussenkomst van een rechter of psycholoog en aanpak lhbtiqu+ discriminatie op scholen en in de zorg.