Volt

Volt

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

De LHBTI-gemeenschap stopt niet bij de landsgrenzen. Wij LHBTI+’ers zijn met elkaar verbonden door wie we zijn, door onze gedeelde ervaringen en door waar we met elkaar naar streven. Hierin spelen landsgrenzen nauwelijks een rol. In de politiek spelen die landsgrenzen nog wel een (te) grote rol. Dit geldt met name voor het aanpakken van grensoverschrijdende uitdagingen, zoals klimaatverandering en migratie, maar ook voor discriminatie van minderheidsgroepen. Op het moment dat Trump of Orbán openlijk de rechten van transgender personen inperken of wanneer in Polen de ene na de andere LHBTI-vrije zone wordt uitgeroepen, worden extreemrechtse groepen of populistische politici in andere landen gesterkt. Verdeeldheid is hun middel om macht te behouden. Volt zet zich in ieder land van de EU in om deze verdeeldheid tegen te gaan en te streven naar een Unie waarin de rechten van iedere LHBTI+’er actief beschermd worden. Zo streven we o.a. naar legalisering van het homohuwelijk in de hele EU. Verder streven we naar betere rechtsbescherming, het verbeteren van de asielprocedure voor LHBTI-vluchtelingen, meerouderschap juridisch mogelijk maken, erkenning van trans vaderschap en een inclusieve seksuele voorlichting op scholen. Volt beschermt onze community in Nederland en in de rest van Europa.

Toelichting op standpunten

3b. Zwaarder is niet altijd effectiever. Inzetten op preventie.

4a. Wel op mensenrechtengebied, ontwikkelingssamenwerking ligt lastiger.

4i. Zelfidentificatie is leidend, maar wel met de mogelijkheid om vragen te stellen.

5d. Tussenkomst van de rechter is te ingewikkeld. De procedure kan veel eenvoudiger, maar houd goed rekening met de leeftijd.

5h. Dit kan alleen wanneer geslachtsregistratie niet gebruikt wordt voor statistieken/onderzoek.

5k. De wachtlijsten zijn véél te lang, maar geen wachtlijsten is vooralsnog geen optie.
6d. Eens met de strekking, maar Volt wil hogere erfbelasting en het tarief gelijktrekken ongeacht gezinssituatie.

7b. Er is eerst meer onderzoek nodig naar de situatie.