Ger van Eeden

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik ben Ger van Eeden (zij/haar), 67 jaar en getrouwd met Annet Grob.
Nederland is lange tijd koploper geweest op het gebied van LHBTI, maar dat begint nu wat uit de pas te lopen. Als vakbondsbestuurder zag ik dat onder Rutte, de neoliberale agenda de boventoon heeft gevoerd. Dat heeft het debat en de toon verhard. Er is minder begrip voor elkaar. Volt is voor mij de partij die weer een andere weg inslaat, grassroot, mensen doen er weer toe. Pariteit op de lijst, oog voor LHBTI, andersdenkenden.Daarnaast vind ik dat oudere LHBTI-ers zich veilig moeten voelen, niet retour in de kast.Daarom wil ik me inzetten om meer te doen aan scholing, veiligheid en anders wonen voor LHBTI-ers. Wonen op het platteland, in dorpen dat kan maar dan moet wetgeving drastisch worden aangepakt. Als ik in de kamer kom zal ik met niet exclusief met LHBTI thema’s bezig houden, omdat de grote vraagstukken (paradigmashifts), klimaat, democratie in Europa, ons financieel systeem, en de taal ons narratief, ongelooflijk belangrijk zijn en ik daarin het verschil wil maken. De democratie is ongelooflijk belangrijk! Zeker voor LHBTI-ers, zie wat er gebeurt in Polen, in Hongarije!