Marieke Koekkoek

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik ben Marieke Koekkoek (zij/haar), Bijna 32 jaar en biseksueel:

Ik ben ooit rechten gaan studeren vanuit de overtuiging dat iedereen altijd veilig zichzelf moet kunnen zijn. We vergeten vaak – vanuit gemakzucht, gewoonte of vooroordelen – dat bescherming van grondrechten en inclusie in de wet uiteindelijk niets betekent als we niet continue waakzaam zijn op alle vormen van uitsluiting.

Als iemand op werk niet verder komt, of op school geconfronteerd wordt met domme ‘grapjes’ die een belangrijk deel van jouw identiteit raken wimpelen we dat af met ‘daar moet je tegen kunnen’. Dat is onveilig, waardoor je als (jong) mens niet de kans krijgt om te twijfelen en te ontdekken wie je bent. En uiteindelijk vormen al die daden van ‘micro-agressie’ de basis voor grof geweld tegen mensen.

Ik wil mij inzetten voor het transparant en bespreekbaar maken van vooroordelen en daden van agressie. Door o.a. het trainen van rechters, politie, IND medewerkers en andere ambtenaren op het herkennen en erkennen van discriminatie. Door te garanderen dat lhbti-asielaanvragers beschermd zijn tijdens de hele asielprocedure. En door in te zetten op gerichte voorlichting en inclusiviteitstrainingen over seksuele gerichtheid en identiteit, niet alleen op school maar ook in de werkomgeving.