Jeroen van Iterson

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik ben Jeroen van Iterson (hij/hem), 24 jaar en homoseksueel:

Op zowel nationaal als Europees niveau liggen veel uitdagingen op het gebied van LHBTI-emancipatie. Nederland is in de loop der jaren uit de top 10 van de Rainbow Europe Index gezakt. Wanneer ik namens Volt in de Tweede Kamer zit, zal ik ervoor vechten om de opgelopen achterstand goed te maken. Zo zal ik mij o.a. inzetten voor: inclusieve seksuele voorlichting op scholen (waarbij ook wordt ingegaan op zaken als sexting en grenzen aangeven), het tegengaan van discriminatie rond bloeddonatie, het juridisch mogelijk maken van meerouderschap, een verbod op niet-noodzakelijke geslachtscorrectieve operaties bij intersekse baby’s, het juridisch erkennen van trans vaderschap en meer effectieve straffen inzake LHBTI-gerelateerd geweld. Daarnaast zal ik ervoor zorgen dat Europese issues rondom LHBTI-acceptatie hoger op de agenda komen te staan in de Tweede Kamer. Wat mij betreft zijn niet alleen zaken als klimaatverandering of (digitale) veiligheid grensoverschrijdend, maar zaken als discriminatie en haat net zo. Zo zijn er hier ook genoeg mensen/politici die kracht putten uit wat Orbán (Hongarije) en de PiS-partij (Polen) allemaal teweeg brengen rond de positie van minderheden. Dat gevaar mag niet onderschat worden.