D66

D66

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

D66 wil dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en kan leven zoals hij of zij wil. Daarom zetten we ons al heel lang in voor de rechten van LHBTI’ers. Het Roze Stembusakkoord werd een succes door de voorstellen van D66. Zo werd de weigerambtenaar afgeschaft. Net als de ‘enkele-feit-constructie’, waardoor een leraar niet langer ontslagen kan worden op basis van zijn/haar seksuele geaardheid.

Zolang LHBTI’ers nog te maken hebben met geweld en discriminatie vechten wij door. Zo werkt Vera Bergkamp aan expliciete wettelijke bescherming van transgenders en intersekse personen. Zij is ook druk met de hervorming van het familie-, erf- en schenkrecht. Zodat wetten niet langer uitgaan van het traditionele gezin. En waar andere partijen de vergoeding van PrEP blokkeren, blijft onze Pia Dijksta zich er onvermoeibaar voor inzetten.

Ook internationaal dragen wij onze pro-LHBTI boodschap uit. Sophie in ’t Veld en Pia Dijkstra liepen voorop bij zwaarbevochten GayPrides in Oekraine en Litouwen. En D66 pleit ervoor dat homo’s in Nederland moeten kunnen trouwen als dit in hun eigen land niet veilig kan.

Met uw steun, met uw stem kunnen wij de strijd de komende periode voortzetten. Laten we samen vechten voor gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen.

Alexander Pechtold legt bij COC’s Verkiezingsdebat 2017 uit waarom LHBTI’s volgens hem op D66 moeten stemmen: