Pia Dijkstra

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Voor mij is het altijd vanzelfsprekend geweest dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat ook moet kunnen uiten. Ik heb me daar in de ruim 6 en een half jaar dat ik in de Tweede Kamer zit altijd hard voor gemaakt als woordvoerder emancipatie. Seksuele diversiteit in de kerndoelen van het onderwijs, aanpak suïcidaliteit onder jongeren, de transgenderwet, mijn initiatiefwet samen met Gerard Schouw om weigerambtenaren te verbieden: het zijn allemaal voorbeelden daarvan.

Onlangs heb ik namens D66 het actieplan ‘Voorbij het hokjesdenken’ aan minister Bussemaker overhandigd. Daarin vraag ik o.m. de overheid om een gendersensitief en -neutraal beleid te voeren. Ook kennisontwikkeling bij medici over mensen met een intersekseconditie moet veel meer aandacht krijgen. Maar natuurlijk staan ook sociale acceptatie en veiligheid in mijn actieplan hoog op de agenda.

Ik wil ook dat Nederland zijn rol als gidsland waar het gaat over LHBTI weer terugpakt. Zo was ik afgelopen juni bij de Baltic Pride in Litouwen om steun te geven aan de LHBTI-gemeenschap. Internationale solidariteit blijft onverminderd belangrijk, acceptatie van LHBTI is nog lang niet vanzelfsprekend.