Bastiaan Winkel

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor inclusieve wet- en regelgeving die ook LHBTI’s de mogelijkheid geeft om de vruchten ervan te plukken. Graag zou ik dat werk vanuit de Tweede Kamer voort willen zetten. Ik hoop daarvoor jouw steun te krijgen: indirect door een stem op D66, direct door een voorkeurstem op nummer 34. Ik heb steeds weer laten zien niet alleen te kunnen bedenken hoe het moet, maar aan die ideeën in de uitvoerig ook daadwerkelijk handen en voeten te geven.

Voor de gay community staat het onderwerp veiligheid wat mij betreft boven aan de agenda. Overal veilig jezelf kunnen zijn: thuis, op je werk, in de sportclub en op straat. Die veiligheid begint bij een goede dialoog en bewustwording.

Voor de trans* community en intersekse personen biedt de aanstaande wijziging van de Awgb een houvast om steeds weer te blijven pleiten voor inclusieve wet- en regelgeving die je identiteit niet als een medische aandoening beschouwt en je de mogelijkheid biedt volledig te participeren, bijvoorbeeld als het gaat om werk en onderwijs.