CDA

CDA

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

Het CDA komt op voor de belangen van LHBTI en zal dit ook blijven doen.

Want wij staan voor een samenleving waarin alle mensen meedoen en naar elkaar omzien. Iedereen moet zich veilig voelen en iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Daar pleiten en strijden wij voor.

Nederland is altijd een land geweest met veel verschillende mensen en we willen dat zo houden. Daarom moet er ruimte zijn om anders te zijn en anders te denken dan anderen. Het CDA staat pal voor die vrijheid: vrijheid om jezelf te zijn. Waar die vrijheid ingeperkt wordt, moet worden ingegrepen.

Wij realiseren ons dat vrijheid niet vrijblijvend is. Geen enkel recht is onbegrensd, bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Daarom hoort bij vrijheid van meningsuiting een verbod op discriminatie en bij individuele vrijheid de verantwoordelijkheid om anderen te respecteren, ook wanneer dat moeilijk is.

In een sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Het CDA maakt een duidelijke keuze voor elke vorm van relatie waarin mensen duurzaam samenleven en voor elkaar zorgen.

René Peters legt bij COC’s Verkiezingsdebat 2017 uit waarom LHBTI’s volgens hem op het CDA moeten stemmen: