Hanke Bruins Slot

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als Tweede Kamerlid voor het CDA houd ik mij bezig met gezondheidszorg, preventie, vrijwilligers, sport en veteranen. Het CDA wil minder marktwerking en meer ruimte voor samenwerking in de zorg. Ook wil het CDA meer waardering voor vrijwilligers en minder onnodige regels. Verder moet ieder kind de ruimte en mogelijkheid krijgen om te sporten.

En waarom woordvoerder veteranen? Als pelotonscommandant Panzerhouwitzer ben ik als militair op uitzending in Uruzgan, Afghanistan geweest. Daar heb ik mogen bijdragen om veiligheid te creëren, zodat meisjes naar school konden, er elektriciteit kwam en asfaltwegen werden aangelegd. De ongelijkheid tussen man en vrouw is gigantisch in een land als Afghanistan. Over LHBTI’s hoef ik al helemaal niet te beginnen.

Maar ook in Nederland is die gelijkwaardigheid niet vanzelfsprekend. Het CDA staat achter Artikel 1 van de grondwet en is tegen elke vorm van discriminatie. Bij een grondwetswijziging zal het CDA een initiatief steunen om “seksuele gerichtheid” en “handicap” hierin op te nemen. Ook kiest het CDA voor elke vorm van relatie, waarin mensen duurzaam samenleven en voor elkaar zorgen. Liefde staat centraal.