Jan Hutten

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik ben Jan, 41 jaar en woonachtig in Arnhem met mijn vriend (18 jaar samen).

  • Belangrijk vind ik dat alle jongeren thuis en op school de kans hebben om zichzelf te zijn. Voorlichting is noodzakelijk en pestgedrag op school of het werk moet worden aangepakt. Zowel vanuit ouders en leerkrachten en bij voorkeur binnen de groep zelf.
  • Voor homostellen moeten mogelijkheden van adoptie worden versoepeld, want wij kiezen bewust en met liefde voor een kind die het elders op  de wereld vaak minder heeft.
  • Rondom erf- en familierecht moeten verschillen tussen hetero’s en homo’s verdwijnen. Ieder mens is gelijk en moet vanuit de wet zodoende dezelfde rechten en plichten krijgen.
  • In een sterke samenleving staat niemand er alleen voor. Dat geldt als eerste voor ons eigen thuis in familie en gezin, waarop je altijd op terug kunt vallen. Waar we elkaar helpen en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Het CDA kiest voor elke vorm van relatie, waarin mensen duurzaam samenleven en voor elkaar zorgen.
  • Ondanks dat  de LHBTI-doelgroep al jaren binnen het CDA actief en aanwezig is, mogen we in beleid, wet- en regelgeving wel wat progressiever gaan opstellen. Als Tweede Kamerkandidaat zet ik mij daar voor de volle 100% voor in!