Posts Tagged ‘stembusakkoord’

Verkiezingsuitslag biedt goede kansen voor Regenboogakkoord

vrijdag, maart 17th, 2017

De verkiezingsuitslag biedt goede kansen voor uitvoering van de maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord. Dat concludeert COC Nederland donderdag na de verkiezingen. De partijen die het akkoord tekenden, krijgen een ruime meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer: waarschijnlijk 98 van de 150 zetels.

Het Regenboog Stembusakkoord werd op 7 maart jl. getekend door VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Artikel 1 (foto).

In de nieuw Kamer zal er door het Regenboog Stembusakkoord naar verwachting breed draagvlak zijn voor een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid en verbetering van de positie van LHBTI’s op school. Ook is er een meerderheid voor een meerouderschapswet, een wettelijk verbod op trans- en interseksediscriminatie, wijziging van artikel 1 van de Grondwet, steun aan de internationale LHBTI-beweging en het zoveel mogelijk afschaffen van geslachtsregistratie. Verder wordt er niet gemorreld aan het strafrechtelijk discriminatieverbod.

Regenboogcoalitie?

Diverse mogelijke coalitiepartijen tekenden het Stembusakkoord. Dat geldt voor verkiezingswinnaar VVD en voor D66 en GroenLinks, die beide zetelwinst boekten. Ook de PvdA tekende, maar leed een groot zetelverlies.

Andere potentiële coalitiepartijen tekenden het Stembusakkoord niet. Dat geldt bijvoorbeeld voor het CDA. Die partij gaf bij COC’s Verkiezingsdebat aan veel van de voorgestelde maatregelen te steunen. Het COC roept het CDA daarom op om het Stembusakkoord alsnog te omarmen.

Ook de ChristenUnie wordt genoemd als mogelijke coalitiedeelnemer. Deze partij tekende het Stembusakkoord niet en deed niet mee aan COC’s Verkiezingsdebat en kieswijzer GayVote. De partij stemde de afgelopen jaren vaak tegen LHBTI-voorstellen, zoals de wet Lesbisch ouderschap en de Transgenderwet. Wel is de ChristenUnie voorstander van een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet.

De PVV boekte winst bij de verkiezingen. Over de LHBTI-opvattingen van deze partij is weinig bekend. De PVV zette geen handtekening onder het Regenboogakkoord en nam niet deel aan COC’s Verkiezingsdebat en kieswijzer GayVote. Wel is bekend dat de PVV het strafrechtelijk discriminatieverbod wil inperken. Ook stemde de partij tegen een nieuwe transgenderwet, terwijl ze in COC’s Roze Stembusakkoord 2012 beloofde om hier vóór te stemmen.

[Bron: COC NL – Foto ondertekenaars Regenboog Stembusakkoord: Anja Robertus]

 

 

Stembusakkoord seksueel ongewenst gedrag

maandag, maart 13th, 2017

Maandag 13 maart ondertekenen 6 politieke partijen het Stembusakkoord ‘Handen Thuis’ over het bestrijden van seksueel ongewenst gedrag. Daarin beloven GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS zich hard te maken voor een effectief aanvalsplan tegen seksueel ongewenst gedrag.

Dat is broodnodig, want 40 procent van de vrouwen en 13 procent van de mannen heeft een vorm van fysieke seksuele grensoverschrijding meegemaakt. Naar schatting 850.000 vrouwen hadden weleens geslachtsgemeenschap tegen hun wil.

Het Stembusakkoord ‘Handen Thuis’ is een initiatief van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. Voor het Stembusakkoord zijn politieke partijen benaderd die de afgelopen kabinetsperiode in de Tweede Kamer zaten. Het CDA, de ChristenUnie en de SGP hebben aangegeven het belangrijk onderwerp te vinden, maar terughoudend te zijn in het tekenen van stembusakkoorden. De VVD heeft besloten niet mee te tekenen, vanwege campagne activiteiten elders in het land.

Preventie

In het Stembusakkoord slaan GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS de handen ineen. De partijen willen meer nadruk op seksuele wensen en grenzen in seksuele vorming en meer ondersteuning van professionals, zoals docenten. Ook is er meer aandacht nodig voor preventie van plegergedrag, in plaats van alleen maar in te zetten op de weerbaarheid van meisjes en vrouwen.

Directeur Ton Coenen van Rutgers is blij met het Stembusakkoord: “Nederland heeft echt een cultuuromslag nodig. Het is nog veel te normaal dat mensen worden lastig gevallen, geïntimideerd en aangerand. In café en op school, op werk en op straat. De politiek kan met het juiste beleid niet alleen een verschil maken voor vrouwen en meisjes maar ook voor mannen en jongens.”

Ontoelaatbaar

Uit een peiling onder 1.000 Nederlanders (Ipsos in opdracht van Rutgers) naar seksuele intimidatie op straat, het werk en in het uitgaansleven blijkt dat veel Nederlanders dergelijk gedrag ontoelaatbaar vinden. Er zijn maar weinig mensen die vinden dat bijvoorbeeld het versturen van seksueel getinte e-mails op het werk of seksuele grappen maken over collega’s moet kunnen. Ook vinden veel mensen dat iemand nasissen op straat of een onbekende betasten in het uitgaansleven niet door de beugel kan.

Desondanks komt dit soort gedrag wel vaak voor, vooral onder jonge vrouwen. Zo heeft een kwart van de jonge vrouwen het afgelopen jaar seksuele intimidatie op het werk meegemaakt, 4 op de 10 een vorm van seksuele intimidatie in het uitgaansleven en de helft seksuele intimidatie op straat.

Hoewel specifieke gedragingen over het algemeen worden afgekeurd, vindt 1 op de 5 mannen dat er overdreven wordt gedaan over seksuele intimidatie. Een kwart van de Nederlanders vindt dat een meisje met sexy kleding aan niet moet zeuren dat ze seksueel getinte opmerkingen krijgt, en ruim 1 op de 10 vindt dat een meisje met sexy kleding aan ook niet moet zeuren als ze om die reden wordt lastig gevallen.

[Bron/Illustratie: Rutgers]

 

Lijsttrekkers tekenen stembusakkoord met het COC

dinsdag, maart 7th, 2017

Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van acht politieke partijen* tekenden op dinsdagmiddag 7 maart een stembusakkoord met het COC. In dit Regenboog Stembusakkoord doen de partijen acht beloften over LHBTI-emancipatie voor de komende kabinetsperiode.

Het Regenboog Stembusakkoord werd dinsdagmiddag getekend door Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), Léonie Sazias (50PLUS), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Sylvana Simons (Artikel 1).

CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en DENK werden ook uitgenodigd om het akkoord te tekenen, maar gaven aan die uitnodiging geen gehoor. Het Regenboog Stembusakkoord is de opvolger van COC’s Roze Stembusakkoord uit 2012, met vijf beloften over LHBTI-wetgeving die inmiddels allemaal zijn ingelost.

In COC’s Regenboog Stembusakkoord 2017 staan de volgende acht beloften aan de LHBTI gemeenschap:

  1. Artikel 1 van de Grondwet wordt gewijzigd
  2. Er komt een meerouderschapswet
  3. Het discriminatieverbod in het Wetboek van Strafrecht blijft in stand
  4. Er komt een wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen
  5. Geslachtsregistratie door de overheid wordt zoveel mogelijk afgeschaft
  6. De situatie voor LHBTI’s op school wordt verbeterd
  7. Er wordt een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid gevoerd
  8. De steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen wordt voortgezet

De ondertekenende partijen gaan in artikel 1 van de Grondwet verduidelijken dat LHBTI-discriminatie verboden is. Ook het CDA steunt dit voorstel. De VVD zal een alternatief voorstel tot wijziging van artikel 1 doen, maar de andere ondertekenaars en het CDA gaan dat niet steunen. Als er voor het eigen voorstel geen Kamermeerderheid is, steunt ook de VVD het voorstel tot verduidelijking van artikel 1. Daardoor ontstaat naar verwachting een zeer ruime meerderheid voor het verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1.

De ondertekenaars beloven dat er op korte termijn een goede meerouderschapswet komt, waardoor meer dan twee personen ouderschap en ouderlijk gezag kunnen krijgen. Dat is in lijn met het recente advies van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Het Stembusakkoord maakt het zeer waarschijnlijk er na de verkiezingen een grote Kamermeerderheid is voor uitvoering is van dat advies. Steeds meer LHBTI’s vormen een meeroudergezin, bijvoorbeeld bestaande uit een lesbisch paar, een homoman en hun kinderen.

Het discriminatieverbod dat is neergelegd in de artikelen 137 c, d en e van het Wetboek van Strafrecht, wordt door de acht ondertekenaars niet beperkt of afgeschaft. PVV en VNL zijn vóór beperking van het strafrechtelijk discriminatieverbod.

Wat de ondertekenaars betreft komt er een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van trans- en intersekse personen in de Algemene wet gelijke behandeling. Het Stembusakkoord maakt het zeer waarschijnlijk dat een initiatiefwetsvoorstel met deze strekking van D66, PvdA en GroenLinks op een ruime Kamermeerderheid kan rekenen.

Ook willen de ondertekenaars geslachtsregistratie door de overheid zo veel mogelijk afschaffen. Verplichte geslachtsregistratie leidt voor trans- en intersekse personen, mensen die zich niet identificeren als man of vrouw en voor anderen regelmatig tot problemen en privacy-schendingen.

Verder nemen de ondertekenaars maatregelen om de situatie voor LHBTI’s op school te verbeteren, voeren ze een ambitieus LHBTI-emancipatiebeleid en blijven ze buitenlandse LHBTI-bewegingen steunen. Wanneer de Amerikaanse regering onder Trump haar financiële steun aan buitenlandse LHBTI-bewegingen stopzet, neemt de Nederlandse regering initiatief tot een internationaal fonds om deze steun te compenseren.

Het Regenboog Stembusakkoord is het resultaat van COC’s Verkiezingsdebat op 3 februari in de Rode Hoed.

Ook bij de verkiezingen in 2012 sloten negen partijen een akkoord met het COC: COC’s Roze Stembusakkoord. Alle vijf beloften die daarin waren neergelegd, zijn inmiddels gerealiseerd. Zo werden scholen verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen, kwam er een wet lesbisch ouderschap en een transgenderwet en kwam er een einde aan het fenomeen weigerambtenaar en de mogelijkheid voor religieuze scholen om openlijk homoseksuele leerlingen en docenten weg te sturen.

* Omdat aan deze Tweede Kamerverkiezingen bijzonder veel partijen meedoen, zijn alleen die partijen die half december op meer dan één zetel in de Ipsos-peiling stonden uitgenodigd om het Regenboog Stembusakkoord te tekenen. Partijen als VNL, Forum voor Democratie en de Vrijzinnige Partij voldoen niet aan dat criterium, wat niet betekent dat zij voor of tegen de maatregelen uit het stembusakkoord zijn.

[Bron: COC NL – Foto ondertekenaars Regenboog Stembusakkoord: Anja Robertus]