Posts Tagged ‘leiden’

COC Leiden blij dat ChristenUnie Regenboog Stembusakkoord ondertekent

zaterdag, maart 17th, 2018

ChristenUnie Leiden heeft het Regenboog Stembusakkoord van COC Leiden alsnog getekend. Daarmee onderschrijft de Leidse ChristenUnie het belang van een inclusief gemeentelijk beleid voor LHBTI’s.

De ondertekening door CU-raadslid Mart Keuning – rechts op de foto – gebeurt pas op vrijdag 16 maart omdat de ChristenUnie helaas niet aanwezig kon zijn bij het LHBTI-debat dat COC Leiden afgelopen zaterdag organiseerde. Tijdens het debat tekenden de overige acht partijen al wel.

“Met de ondertekening door de ChristenUnie wordt het akkoord door alle Leidse partijen ondersteund. Dat is een flinke opsteker voor een beter, betrouwbaar en bewuster LHBTI-beleid in Leiden”, aldus Ivo van Spronsen, bestuurslid politiek van COC Leiden – links op de foto.

Middelen en doel

De ChristenUnie geeft aan zich in de uitgangspunten te kunnen vinden, maar vindt ook dat over de middelen om die uitgangspunten na te streven van mening mag worden verschild. De partij vindt bijvoorbeeld het regenboogzebrapad geen geschikt middel om emancipatie te bevorderen.

Keuning: “Het mag van mij, maar ik denk dat het ook averechts kan werken voor LHBTI die graag open willen zijn over hun geaardheid of geslacht maar zich niet per se identificeren met de symbolen van het COC. Dan kan het mensen juist tegenhouden om open te zijn. We zijn het eens over de uitgangspunten, van bijvoorbeeld een veilige omgeving voor LHBTI, en de zorg voor kwetsbare groepen. Over de aanpak verschillen we van inzicht.”

LHBTI-paragraaf

Met de toevoeging van het woord ‘bijvoorbeeld’ voor regenboogzebrapaden kan het eerste Leidse regenboogstembusakkoord sinds vandaag rekenen op een raadsbrede steun. Samen met het nieuws vorige week dat het kabinet besloot de rijksbijdrage voor de Regenbooggelden voor te zetten de komende vier jaar, lijkt niets een goede LHBTI-paragraaf in het collegeakkoord nog in de weg te staan.

[Bron: COC Leiden – Foto’s: COC Leiden-Gerry van Bakel]

Zie ook: Regenboog Stembusakkoord getekend in Leiden

 

 

 

 

 

Regenboog Stembusakkoord getekend in Leiden

zondag, maart 11th, 2018

Acht Leidse partijen hebben op 10 maart een Regenboog Stembusakkoord ondertekend. Dit moet zorgen voor een goed LHBTI-beleid in Leiden de komende raadsperiode tot 2022.

Het Regenboog Stembusakkoord is een initiatief van COC Leiden. In het akkoord wordt onder meer door de partijen beloofd de veiligheid te bevorderen, specifieke aandacht te geven aan jongeren en onderwijs, ouderen en zorg en het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen.

Leiden Regenboog Stembusakkoord 2018 werd ondertekend door: CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Partij Sleutelstad, SP en VVD. De ChristenUnie heeft het akkoord niet willen tekenen.

[Bron/Foto: COC Leiden]

 

 

LHBTI-verkiezingsdebat in Leiden

zondag, maart 4th, 2018

Op zaterdag 10 maart 2018 organiseert COC Leiden samen met het Pride Gilde van de Leidse studentenvereniging A.S.V. Prometheus en de LGBT+ Network van de Universiteit Leiden i.o. een LHBTI-verkiezingsdebat voor alle Leidenaren.

Aan de orde komen onder andere:

 • (sociale) veiligheid van LHBTI’s in Leiden
 • onderwijs in seksuele en genderdiversiteit van basis- tot universitair onderwijs
 • zorg voor roze ouderen
 • inclusiviteit in de sport
 • budget voor integraal LHBTI-beleid
 • voortrekkersrol van de gemeente op gebied van LHBTI-beleid
 • bestrijding (arbeids)disciriminatie van transgenders

Aan het debat wordt deelgenomen door:

 • CDA
 • D66 – Susannah Herman
 • GroenLinks – Ashley North
 • PvdA – Gijs Holla
 • Partij voor de Dieren
 • SP – Ries van Walraven
 • VVD – Alyssa Voorwald

LHBTI-VERKIEZINGSDEBAT in LEIDEN

 • Datum: zaterdag 10 maart – inloop: 19.30 uur – aanvang debat: 20.00 uur
 • Locatie: Lipsius-gebouw-zaal 0.19 – Cleveringaplaats 1 te Leiden
 • voor meer informatie – zie het Facebookevent

De organisatoren streven we ernaar na afloop van het debat een Regenboog Stembusakkoord te laten ondertekenen door zoveel mogelijke partijen.

Zie HIER voor een overzicht van alle regenboogdebatten die er georganiseerd worden.

[Bron/Illustraties: COC Leiden e.a.]