LHBTI-verkiezingsdebat in Leiden

4 maart 2018

Op zaterdag 10 maart 2018 organiseert COC Leiden samen met het Pride Gilde van de Leidse studentenvereniging A.S.V. Prometheus en de LGBT+ Network van de Universiteit Leiden i.o. een LHBTI-verkiezingsdebat voor alle Leidenaren.

Aan de orde komen onder andere:

 • (sociale) veiligheid van LHBTI’s in Leiden
 • onderwijs in seksuele en genderdiversiteit van basis- tot universitair onderwijs
 • zorg voor roze ouderen
 • inclusiviteit in de sport
 • budget voor integraal LHBTI-beleid
 • voortrekkersrol van de gemeente op gebied van LHBTI-beleid
 • bestrijding (arbeids)disciriminatie van transgenders

Aan het debat wordt deelgenomen door:

 • CDA
 • D66 – Susannah Herman
 • GroenLinks – Ashley North
 • PvdA – Gijs Holla
 • Partij voor de Dieren
 • SP – Ries van Walraven
 • VVD – Alyssa Voorwald

LHBTI-VERKIEZINGSDEBAT in LEIDEN

 • Datum: zaterdag 10 maart – inloop: 19.30 uur – aanvang debat: 20.00 uur
 • Locatie: Lipsius-gebouw-zaal 0.19 – Cleveringaplaats 1 te Leiden
 • voor meer informatie – zie het Facebookevent

De organisatoren streven we ernaar na afloop van het debat een Regenboog Stembusakkoord te laten ondertekenen door zoveel mogelijke partijen.

Zie HIER voor een overzicht van alle regenboogdebatten die er georganiseerd worden.

[Bron/Illustraties: COC Leiden e.a.]