SP – Zeeland

SP – Zeeland

Wat heeft uw partij de afgelopen periode in de Provinciale Staten en/of het college van Gedeputeerde Staten gedaan en bereikt voor LHBTI+ personen? 

De kernwaarde van de SP is gelijkwaardigheid van mensen. Gelijkwaardigheid houdt in dat de SP elke vorm van discriminatie verwerpt. Verwerpen van discriminatie houdt in positieve zin in dat elke levensvisie, geloof, seksuele geaardheid wordt gerespecteerd en gewaardeerd. Autochtoon en allochtoon worden niet tegen elkaar uitgespeeld. Dit uitgangspunt gebruiken wij als meetlat voor alle besluiten die we nemen. In de afgelopen periode hebben wij ons sterk gemaakt om van Zeeland een regenboogprovincie te maken. Niet alleen in de provincie, maar ook in alle Zeeuwse gemeenten.

Op Schouwen-Duiveland hebben wij omdat de gemeente weigerde de regenboogvlag uit te hangen een regenboogvlag op het stadhuis geprojecteerd. Alle voorstellen waarin geld gevraagd werd voor de LHBTI+ gemeenschap hebben wij gesteund. Meerdere keren hebben wij aandacht gevraagd voor jongeren in Zeeland die het moeilijk vinden om voor hun geaardheid uit te komen. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid is voor de SP onaanvaardbaar.

Wat beloven we:

Ook in de komende periode blijft gelijkwaardigheid van mensen voor de SP uitgangspunt bij het nemen van besluiten. Wij zouden het geweldig vinden als in de komende periode geen enkele Zeeuws nog terughoudendheid moet voelen over het uiten van hun seksuele geaardheid. Dat gaat nog een lange strijd worden waar wij graag voor strijden.

Wij zijn heel blij dat Goes gaststad voor Roze Zaterdag is op 17 juni 2023. De SP zal ook zichtbaar aanwezig zijn op deze dag, ook gedurende alle activiteiten daarna zullen wij ons inzetten om Zeeland Roze te laten kleuren. Wij zullen niet rusten totdat alle Zeeuwse gemeenten Regenbooggemeenten zijn.