Jochanan van Driel

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn vakgebied is kunstwetenschap, etnomusicologie (promovendus Universiteit Leiden; joodse cultuur en muziek), musicus. Als consultant sta ik o.a. met juridische kennis gezinnen bij in dossiers jeugdzorg en kinderbescherming. Mijn wetenschappelijke expertise van culturen draagt bij om op een rationele, analytische wijze, losgekoppeld van emoties, de acceptatie, grondrechten en de daarbij behorende bescherming van de LHBT+ gemeenschap te bepleiten. Dit kaderend binnen een diversiteit aan maatschappelijke instellingen /geledingen. Snelle opbouw van dossierkennis en dealen met organisaties is mijn sterkte.

De LHBT+ gemeenschap is enkel gediend wanneer gevoeligheden inzake LHBT+ in het conservatieve Zeeland op een basis van wederzijds respect wordt benaderd. Onacceptabel is het dat in (sommige) christelijke en omgevingen van andere levensbeschouwingen LHBT+ers straffeloos worden gediscrimineerd waarbij men zich te pas en te onpas beroept op (semi) religieuze teksten en beginselen.