Ger van Unen

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben behoorlijk 60+ en kom uit een tijd, omgeving en gezin waarin homoseksualiteit in al haar vormen de normaalste zaak van de wereld was. In mijn wereld was ik dan ook van overtuigd dat de emancipatie helemaal klaar was. Het is mij sinds ik in Zeeland woon, wel duidelijk geworden dat dat niet overal zo is. De schrijnende verhalen van lieve mensen die niet durven uit te komen voor wie ze werkelijk zijn, gaan mij aan het hart.

Ik zal niet rusten voordat iedereen in Zeeland mag zijn wie die is.