Mart Smit

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben een open en sociaal mens en strijd tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid. De kernwaarden van de SP: Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit passen bij hoe ik als mens ben. Ik kom uit Rotterdam, waar acceptatie van LHBTI+ redelijk goed is. Zijn wie je bent! Niet zo vanzelfsprekend als het lijkt… In Zeeland merk ik dat hier behoorlijk wat stappen gezet moeten worden op het gebied van acceptatie en de vrijheid voor ieder mens om te zijn wie je bent. Of het nu gaat om een jongere die thuis uit de kast komt of een leerling die op school gepest wordt vanwege zijn of haar geaardheid, de jongeren in onze samenleving vormen (net als ouderen) een kwetsbare doelgroep. School moet een veilige haven zijn voor kinderen.

De roze ouderen in onze samenleving zijn vaak weinig zichtbaar. Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is weinig aandacht voor roze 50-plussers. LHBTI+ in de sport kan een lastig onderwerp zijn in Zeeland. De besturen van de Zeeuwse sportclubs hebben hier zelf een groot aandeel in, maar ook de politiek.

Politiek is voor LHBTI+ hierin onmisbaar omdat de politiek besluiten neemt. Bij de SP en haar streven naar de gelijkwaardigheid tussen mensen zitten de LHBTI+ op hun plaats.