Gaatze de Vries

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Mijn naam is Gaatze de Vries, ik woon in Heemskerk en heb al 33 jaar een partner (Geert) waar ik inmiddels 16 jaar gelukkig mee ben getrouwd.
Nadat ik jaren bij diverse gemeenten in het sociaal domein heb gewerkt ben ik de afgelopen 4 jaar voor de VVD wethouder in Heemskerk geweest. Nu ben ik voor de VVD kandidaat voor Provinciale Staten van Noord Holland. Daar sta ik op de 13e plaats. Niet direct verkiesbaar ( tenzij de VVD een monsterzege haalt bij de as verkiezingen) maar wel super gemotiveerd om als toekomstig statenlid aan de slag te gaan. Naast de onderwerpen die op dit moment veel aandacht vragen als woningbouw, duurzaamheid en klimaat, is de aandacht voor de LHBTI+ gemeenschap meer dan ooit noodzakelijk. Waarom? In het huidige tijdsbeeld zien we maar al te vaak dat de LHBTI+ gemeenschap steeds vaker naar de zijlijn wordt verdrongen. Dit kan en mag niet. Ook LHBTI+’ers hebben recht op gelijke behandeling, werk, een veilige leef- en woonomgeving. Het is geen luxe of zoiets. Het is een mensenrecht. Dit geldt ook voor de LHBTI+’ers die uit andere gevaarlijke landen komen en die hier een veilige haven zoeken. Wij hebben als gemeenschap daar met elkaar een verantwoordelijkheid voor. Zoals ik mijzelf in de 90-er jaren heb ingezet voor de invoering van het geregistreerd partnerschap ( als voorloper op het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht) zo zal ik mij de komende jaren ( blijven) inzetten voor een gelijkwaardige positie van LHBTI+’ers in Noord Holland.