VVD – Noord-Holland

VVD – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

De VVD vindt het belangrijk dat de provincie Noord-Holland actief uitvoering geeft aan haar beleid om als regenboogprovincie de emancipatie van LHBTIQ+ personen te bevorderen en hier ook zichtbaarheid aan te geven. Na een eerste succesvolle deelname aan de Canal Parade 2022 met een gezamenlijke boot van de provincies Noord-Holland, Gelderland en Limburg waar ook VVD gedeputeerden en statenleden aan deelnamen, heeft de VVD ervoor gepleit dat deze deelname elk jaar moet plaatsvinden. Hiertoe heeft de VVD-fractie een motie ingediend en aangenomen gekregen waarin het provinciebestuur verzocht wordt om ook de komende edities van de Canal Parade met een gezamenlijke provincieboot deel te nemen en er ditmaal naar te streven dat alle twaalf provincies meevaren. Hiermee krijgt het proactieve LHBTIQ+ beleid dat de provincie Noord-Holland voert een nog groter podium en kan zo tot steun zijn voor iedereen in onze provincie die wil kunnen zijn wie die is en mag houden van wie die wil. 

Wat beloven we:

De VVD vindt het belangrijk dat de provincie Noord-Holland zich als regenboogprovincie blijft inzetten voor de sociale acceptatie van LHBTIQ+ personen zodat iedereen in onze provincie kan zijn wie die wil zijn en mag houden van wie die wil. En dat begint bij zelf het goede voorbeeld te geven door in het coalitieakkoord van het nieuwe provinciebestuur afspraken te maken over een stevigere inzet op LHBTIQ+ beleid. Deze inzet dient zich niet te beperken tot mooie woorden, maar zal ook vorm moeten krijgen door een duidelijke agenda met te nemen acties en met bijbehorende ambtelijke capaciteit en budget. Het spreekt voor zich dat de provincie Noord-Holland in haar eigen organisatie diversiteit, zichtbaarheid en acceptatie blijft bevorderen en dat het provinciebestuur ook zichtbaar aanwezig is op evenementen die zich inzetten voor een diverse en inclusieve provincie.