Wesley van der Heijden

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Deze Brabander is voor de liefde naar Noord-Holland verhuist. Ik voel me steeds meer thuis in deze provincie, al zie ik nog steeds zaken die verbeterd kunnen worden in het beleid voor LHBTI+ personen. Daar wil ik me de komende vier jaar van harte voor inzetten.  

Als homoseksuele witte cis-gender man begrijp ik dat ik in een relatieve bevoorrechte positie verkeer ten opzichte van andere mensen uit onze community. Daarom wil ik me de komende jaren ervoor inzetten dat iedereen uit onze community dezelfde kansen krijgt en zich gelijkwaardig voelt. Dat begint met zoveel mogelijk inclusief taalgebruik en uiteindelijk het voeren van inclusief personeelsbeleid. Om gelijkwaardigheid te creëren moet ongelijk beleid soms toegestaan zijn. Want niet iedereen heeft dezelfde kansen in onze samenleving.  

Ik wil dat de provincie tijdens IDAHOT, pride month en coming-out day de progress vlag hijst.