D66 – Noord-Holland

D66 – Noord-Holland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Door de inzet van D66 is Noord-Holland in de afgelopen periode een regenboogprovincie geworden. Bij deze titel komen ook verantwoordelijkheden in de ogen van D66. Daarom heeft D66 met andere partijen het initiatief genomen om op de Canal Parade een provincieboot te laten varen. Ook heeft D66 eraan bijgedragen dat het college van GS een brief heeft gestuurd aan de rijksoverheid om de nieuwe transgenderwet te ondersteunen. Ook is het dankzij D66 dat er een campagne in de sport is gekomen tegen discriminatie van LHBTI+ personen. Tenslotte is er deze periode bereikt dat het charter diversiteit van de SER is ondertekend.  

Wat beloven we:

D66 gaat verder met het voeren van antidiscriminatiebeleid, richten ons sportbeleid op inclusie en we besteden aandacht aan kansengelijkheid. D66 wil dat de provincie een inclusieve provincie is, waar iedereen zich thuis voelt en kan liefhebben wie je wilt. D66 vindt daarom dat de provincie een divers personeelsbeleid moet voeren, met gelijkwaardigheid op de werkvloer. D66 wil dat er een provinciale beleidsmedewerker diversiteit en inclusie wordt aangesteld. Deze medewerker kan bijdragen aan het zijn van een inclusieve werkgever. Het is bovendien een recht om jezelf te zijn binnen onze regenboogprovincie en lief te hebben wie je wenst. De provincie blijft daar jaarlijks aandacht voor vragen door deelname aan de Canal Parade.