Dennis Drenth

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Meer inclusievere groepen nemen betere besluiten en behalen betere resultaten dan minder inclusieve groepen. Waar ik ook ben, altijd probeer ik een veilige en open omgeving te creëren waarin iedereen zich thuis kan voelen. Niet omdat ‘het moet’ of omdat het nu hip en actueel is, maar omdat ik geloof in de kracht van diversiteit.

Daarom wil ik mij de komende periode inzetten om de provincie te bewegen om barrières die een meer inclusievere omgeving in de weg staan, weg te nemen. Dat betekent uit de eigen veilige bubbel stappen en het gesprek aangaan daar waar weerstand of onbegrip heerst. De provincie heeft een voorbeeldfunctie naar de regio, de gemeenten en haar inwoners, maar ook een ondersteunende functie. Deelname aan de jaarlijke Canal Parade in Amsterdam is geweldig, alleen dient de provincie ook voldoende middelen vrij te houden voor andere regionale initiatieven en deze zoveel mogelijk te bevorderen. Niet slechts overlaten aan gemeenten, maar juist schouder aan schouder staan. Benadering en ondersteuning op basis van regionale behoefte is meer succesvol dan uniform beleid. Door goede samenwerking en communicatie met de gemeenten wil ik de provincie stimuleren om het aantal regenboogsteden/-gemeenten in Noord-Holland de komende periode te laten groeien.