Volt – Gelderland

Volt – Gelderland

Wat was onze inzet de afgelopen periode:

Volt doet dit jaar voor de eerste keer mee aan de Provinciale Staten Verkiezingen, wat betekent dat we in Gelderland nog geen activiteiten hebben kunnen uitvoeren op provinciaal niveau. Op Europees, landelijk en lokaal niveau heeft Volt zich al wel hard gemaakt voor LHBTI+ emancipatie. Volt streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen zich welkom en veilig voelt, op straat en binnen verenigingen. We staan voor deze waarden en strijden voor gelijke rechten en behandeling voor iedereen in heel Europa, dus ook in Gelderland. Waar Volt in Europa aan werkt is onder andere het legaliseren van huwelijk voor en tussen alle gender indentificaties, het mogelijk maken van adoptie voor iedereen, zorgen we voor een inclusieve publieke sector en maken we ons hard voor het aanpakken van bedrijven die medewerkers discrimineren. Ook binnen Nederland werken we hard aan acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen. Zo willen we onder anderen op landelijk niveau dat ook ‘gender’ en ‘seksuele gerichtheid’ worden opgenomen in artikel 1 van de grondwet.  

We werken hard aan de acceptatie en emancipatie van LHBTI+ personen en stoppen niet voordat iedereen gelijk behandeld wordt! 

Wat beloven we:

We zien dat LHBTI+ personen, maar ook andere “minderheden” nog steeds worden achtergesteld in sommige facetten van het systeem. Dit vergt geen speciale behandeling maar wel een politiek die zich daar nu nog actiever voor inzet en over uitspreekt als onderdeel van de emancipatie.  

Tegenwoordig wordt vaak gezegd: “maar iedereen heeft gelijke rechten”. In de praktijk blijkt dat anders en de politiek kan hier wel aan bijdragen. Bijvoorbeeld al door het beleid en de arbeidsvoorwaarden van overheidswerkgevers aan te passen en expliciete uitingen van solidariteit te doen, zoals de vlag hijsen op 11 oktober.  

Daarnaast willen we als Volt in gesprek blijven met organisaties als COC, om samen te kijken naar meer oplossingen.