Theune Elmar

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben nooit een meisje-meisje geweest en leef gelukkig in een tijd waarin ik niet in een vrouw-keurslijf wordt gedrukt. Voor mij was er ruimte, in tegenstelling tot de generaties voor mij, om me ongehinderd te ontwikkelen. Die vrijheid en ruimte wens ik iedereen toe.

Iedereen moet kunnen zijn wie zij, hij, die of hun is. En dat mag geen consequenties hebben voor opleiding, werk, relaties, uitgaan, op straat of waar dan ook.

Voor Volt hoort iedereen er bij. We verzetten ons tegen discriminatie op grond van geslacht, geaardheid, ras, beperking, nationaliteit, afkomst, huidskleur of geloof. Discriminatie hoort in de Nederlandse en Europese samenleving niet thuis.

Overheden en dus ook de provincie spelen een belangrijke rol. Allereerst door zelf geen onderscheid te maken en mensen altijd als mens te benaderen. En daar de eigen uitvoerende diensten daar op aan te sturen. En ook door het trainen van ambtenaren (ook die van de politie) in het herkennen en aanpakken van discriminatie en vooroordelen.