David Eissens

Beschrijf uzelf en hetgeen u in de Provinciale Staten voor LHBTI+ personen wilt bereiken in maximaal 200 woorden:

Ik ben 25 en zit zelf al lang in een hele vrije community, waar we alle voorkeuren en vormen van liefde vieren en ervan genieten. Ik zou dit beeld graag uitbreiden naar delen van de samenleving waar dit nog niet zo is.

Als politicus zie ik de taak om te zorgen dat ik het systeem hiervoor inricht waar mogelijk. Bijvoorbeeld door arbeidsvoorwaarden van overheidswerkgevers beter in te richten.

Ook zie ik het als taak vanuit de politiek de LHBTI-emancipatie te versterken met expliciete uitingen van solidariteit, zoals uitdagingen extra benoemen in Provinciale Staten en de regenboogvlag op 17 mei en 11 oktober te hijsen.

Als laatste heb ik als politicus ruimte om verschillende belangenpartijen meer of minder ruimte te gunnen in mijn agenda. Ik kan er bewust voor kiezen organisaties als COC meer ruimte te geven. Door ruimte te creëren voor en te spreken met organisaties als COC, kunnen we samen ontdekken waar verdere kansen liggen op gebied van overheidsregelingen of in de politiek.